EMPRENDE EN REALIDADE AUMENTADA

EMPRENDE EN REALIDADE AUMENTADA
Fecha: Del 09/05/2022 a 17/06/2022

Programa Formativo GRATUÍTO financiado polo FSE e a FUNDACIÓN INCYDE en colaboración coa FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA DE GALICIA


A realidade aumentada é un tipo de tecnoloxía que permite usar capas de elementos virtuais sobre imaxes reais. Ofrece experiencias interactivas ao usuario a partir dunha combinación da dimensión virtual e física. Mellora a experiencia do usuario, obtendo unha mellor satisfacción do produto ou servizo. Axudar aos consumidores para ter maior información sobre os produtos que están a adquirir, co que é posible ofrecer unha mellor experiencia de compra. Favorece a interacción social. Mellora a aprendizaxe, levando aos usuarios para aprender cousas novas e mesmo practicar outras habilidades que doutra forma nunca coñecerían.


Obxectivos


Proporcionar as ferramentas de xestión, as habilidades e aptitudes necesarias para poder integrar a tecnoloxía da realidade aumentada e estendida no seu ámbito de actividade.


Aprender termos, modelos, boas prácticas en distintos sectores.


Proporcionar unha visión global das distintas áreas funcionais da empresa para poder determinar oportunidades de mercado e desenvolver un Plan de Empresa coa axuda das ferramentas de xestión para favorecer a súa posta en marcha.A quen vai dirixido


Mozos e mozas menores de 30 anos que non se atopen empregadas nin participen nos sistemas de educación ou formación e estean rexistradas en Garantía Xuvenil.


PROGRAMA  (preme)
INSCRICIÓN (preme)

Proyecto financiado por la Diputación de A Coruña