PROGRAMA DE EMPRENDEMENTO EN REALIDADE VIRTUAL E AUMENTADA

PROGRAMA DE EMPRENDEMENTO EN REALIDADE VIRTUAL E AUMENTADA
Fecha: Del 20/03/2023 a 05/05/2023

Dirixido a menores de 30 anos que conten cunha idea de negocio e desexen realizar un proxecto viable de creación de empresa para a súa posterior posta en marcha.


PROGRAMA


INSCRICIÓN

Proyecto financiado por la Diputación de A Coruña