ENQUISA PERSPECTIVAS EMPRESARIAIS 2024

08/09/2023

Os resultados que se obteñen remítense á Comisión Europea coa intención de que a mesma teña en consideración as inquietudes e problemas aos que se enfrontan as empresas. Á súa vez, estes resultados difundiranse a nivel nacional con obxecto de que a opinión pública coñeza a situación que afrontan as empresas españolas.

Se queres participar nesta enquisa podes facelo, cumplimentando un breve cuestionario, de sinxelo enchemento, sobre unha serie de variables de interese para os seus negocios.

ENQUISA

A información que proporcione será estritamente confidencial e será utilizada unicamente para conseguir uns resultados agregados. A data límite para a cumplimentación do cuestionario é o 30 de setembro

Proyecto financiado por la Diputación de A Coruña