CERTIFICADOS ACREDITATIVOS DA NECESIDADE DE MOVILIDADE POR RAZÓNS LABORAIS

17/03/2020


Aínda que segundo a información facilitada pola Delegación do Goberno en Galicia, a 16/03/2020, non é obrigatorio, pode acontecer que as persoas que deban desprazarse ao seu centro de traballo poidan verse na necesidade de acreditar ante os axentes da autoridade as circunstancias que xustifican tales desprazamentos. Coa fin de facilitar a acreditación de tales circunstancias, as empresas poderán adoptar as medidas que consideren oportunas.


A Cámara de Comercio de Santiago, ao obxecto de contribuir ao desenvolvemento da actividade empresarial nas presentes circunstancias, pon a disposición das empresas un modelo orientativo para a emisión de certificados acreditativos da movilidade por razóns laborais, o cal pode descargar eiqui.

 

MODELO CERTIFICADO DESPRAZAMENTO

Proyecto financiado por la Diputación de A Coruña