PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE

30/03/2020

Informe sobre as condicións e requisitos do permiso retribuido recuperable ao que poderán acollerse as persoas traballadoras por conta allea que non presten servizos esenciais, co fin de reducir a mobilidade da poboación no contexto da loita contra o COVID-19

INFORME ORIENTATIVO

Proyecto financiado por la Diputación de A Coruña