DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA ACUDIR AO POSTO DE TRABALLO

31/03/2020

Publicado na Orde SND/307/2020, 30 de marzo, pola que se establecen os criterios interpretativos para a aplicación do Real Decreto-lei 10/2020, de 29 de
marzo, e o modelo de declaración responsable para facilitar os percorridos necesarios entre o lugar de residencia e do traballo.

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE

 

Proyecto financiado por la Diputación de A Coruña