APOIO A AUTÓNOMOS E PEMES

01/04/2020

Búscase favorecer o acceso a préstamos a longo prazo para acceso a liquidez para as pemes e autónomos cuxas actividades se atopen afectadas polo actual brote de
COVID-19.

O prazo de presentación comeza o 02/04/2020 ata o 30/09/2020.

DOCUMENTO_EXPLICATIVO

Proyecto financiado por la Diputación de A Coruña