A pandemia de COVID-19 exténdese ao mercado laboral

02/04/2020

O paro rexistrado nas oficinas do Servizo Público de Emprego Estatal ( SEPE) durante o mes de marzo incrementouse en 302.265 persoas respecto ao mes anterior, situando o número total de desempregados en 3.548.312. Esta evolución representou un incremento do 9,3% mensual.

En termos anuais, o número de parados inscritos nas oficinas do SEPE en marzo creceu en 293.228 persoas respecto ao mesmo mes do ano anterior, un 9,0% máis.

Trátase do primeiro aumento anual do paro desde setembro de 2013, mes no que o incremento anual foi do 0,4%.

De acordo coa información do SEPE, é de destacar como o groso da destrución de emprego produciuse na segunda metade do mes debido á pandemia de COVID-19 e ás medidas de confinamento establecidas, xa que durante os primeiros 12 días de marzo o número de parados rexistrados só incrementouse en preto de 2.900 persoas.

Segundo os datos difundidos polo Ministerio de Traballo e Economía Social, por sectores cabe sinalar como o groso do incremento mensual do paro, en termos absolutos, concentrouse no sector servizos, cun aumento de 206.000 desempregados en marzo respecto ao mes anterior (9,0%), aínda que en termos porcentuais este avance foi superior no sector industrial e, sobre todo, no sector da construción, con aumentos mensuais do 9,2% e do 22,9%, respectivamente (incrementos absolutos de 25.000 e 58.000 novos parados).

Por outra banda, o número de afiliados á Seguridade Social constatado a finais do mes de marzo reduciuse en 834.000 persoas respecto ao mes anterior (-4,3%). Un rexistro nunca antes visto e que se deriva directamente da situación de excepcionalidade que está a atravesar a economía española. En termos anuais, a diminución foi do 3,4% e 652.000 afiliados menos.

O número de contratos rexistrados durante o mes de marzo caeu un 26,5% respecto ao mesmo mes do ano anterior.

Perspectivas

A pandemia impactou nun momento conxuntural especialmente delicado para a economía española, caracterizado pola desaceleración da actividade estimada para o conxunto do exercicio. Ademais, esta crise sanitaria desencadeouse ao comezo da tempada alta nalgúns sectores crave, como o turismo ou a agricultura. Circunstancias que determinan un efecto particularmente negativo da pandemia sobre o mercado de traballo español.

As perspectivas non son optimistas, dada a incerteza sobre a duración da crise sanitaria e do efecto das medidas adoptadas para a súa resolución, cuxo impacto sobre a paralización dunha parte relevante da actividade económica é evidente. Neste escenario, as previsións para o mes de abril avanzan un empeoramento do mercado de traballo español, cun marcado incremento no paro rexistrado e un significativo descenso nos afiliados á Seguridade Social.

Proyecto financiado por la Diputación de A Coruña