O Pleno da Cámara de España aproba unha Proposta de medidas para superar o impacto económico e social do COVID-19

29/04/2020

O Pleno da Cámara de España, reunido este mércores de forma telemática, aprobou un Documento de Propostas para a recuperación e reconstrución social e económica de España co que pretende contribuír ao diálogo que se abrirá nas próximas semanas para superar o impacto no tecido produtivo e a economía da pandemia do COVID-19.
“A nosa formulación parte da necesidade de abordar calquera solución á problemática económica derivada da crise sanitaria desde a empresa, que é a base da actividade económica do país, a principal fonte de emprego e o sustento máis importante do Estado de Benestar e do sector público”, afirmou o presidente da Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet.
As propostas divídense en dous capítulos: unhas de máis curto prazo, orientadas á fase de recuperación económica e de carácter transversal, e outras deseñadas para a fase de reconstrución, cun horizonte a 10 anos e de carácter estrutural.

As medidas para a recuperación céntranse en:

• Pemes e crecemento empresarial: facilitar a creación de empresas, reducindo os trámites administrativos, e facilitando a telematización e a conexión entre as diferentes Administracións Públicas; apoio á peme familiar; e supresión dos limiares fiscais, laborais ou mercantís que dificultan o crecemento do tamaño das empresas.
• Emprego e Formación: programas específicos de formación, capacitación e emprego para mozos e parados de longa duración; simplificación das modalidades de contratación; fomento de novos modelos de traballo adaptados ao mundo dixital.
• Financiamento: rebaixa dos prazos de pago a provedores e da morosidade, cun Plan de Pago a Provedores; aumento do uso dos recursos europeos; e mellora dos instrumentos públicos de garantía e aval.
• Fiscalidade: avanzar e garantir a consolidación orzamentaria como requisito básico para a estabilidade e a existencia dunha contorna incentivador; reforma da fiscalidade empresarial sen aumento da presión fiscal; e redeseño do sistema de cotizacións á Seguridade Social para reducir os custos laborais.
• Regulacion: incorporación en calquera normativa da avaliación do impacto empresarial; simplificación administrativa.
• Innovación, I+D e dixitalización: aumento da contía da dotación nos orzamentos públicos destinada ao I+D+i; favorecer a colaboración público-privada; mellora do modelo de incentivos para as actividades empresariais vinculadas á I+D+i e a dixitalización.
• Asuntos Europeos: aumento do peso de España na presenza institucional; elaboración duns orzamentos comunitarios adecuados para afrontar os retos.

As medidas para a reconstrución propoñen unha serie de reformas estruturais irrenunciables para lograr a España que queremos no próximos dez anos. Esas reformas son:
• Internacionalización
• Innovación e dixitalización
• Formación
• Transición enerxética e loita contra o cambio climático
• Regulación económico-empresarial
• Reforma do sistema de pensións

A Cámara de España traballa, ademais, nunha serie de propostas concretas para sectores relevantes que resultaron particularmente impactados polas consecuencias económicas da pandemia.

Todas estas medidas preséntanse co obxectivo de contribuír ao Acordo Nacional para a recuperación e a reconstrución económica e social de España, que deberá contar cun amplo consenso de axentes políticos, sociais, empresariais e económicos.

Proyecto financiado por la Diputación de A Coruña