INFORMACIÓN RELATIVA Á DESESCALADA

26/10/2020

Para consultar as medidas de prevención no resto de actividades ecónómicas (véase)

1.- PLAN PARA A TRANSICIÓN HACIA UNHA NOVA NORMALIDADE (véase)

 • GUÍA CON PREGUNTAS E RESPOSTAS FRECUENTES (véase)


2.- CONDICIÓNS DESESCALADA FASE 0 

 • GUÍA RESUME DAS CONDICIÓNS DESESCALADA FASE 0 (véase)


3.- CONDICIÓNS DESESCALADA FASE 1 

 • GUÍA RESUMO DAS CONDICIÓNS DESESCALADA FASE 1 (véase)
 • GUÍA RESUMO DA FLEXIBILIZACIÓN DAS CONDICIÓNS DE DESESCALADA FASE 1 PARA PEQUENOS MUNICIPIOS E ENTES LOCAIS DE ÁMBITO TERRITORIAL INFERIOR (véase)

4.- CONDICIÓNS DESESCALADA FASE 2

 • GUÍA RESUMO DAS CONDICIÓNS DESESCALADA FASE 2 (véase)

5.-CONDICIÓNS DESECALADA FASE 3

 • GUÍA RESUMO DAS CONDICIÓNS DESESCALADA FASE 3 (véase)

6. REAL DECRETO-LEI 21/2020, DE 9 DE XUÑO, DE MEDIDAS URXENTES DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN E COORDINACIÓN PARA FACER FRENTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19 (véase)

 • GUÍA RESUMO DAS MEDIDAS URXENTES DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN E COORDINACIÓN A NIVEL NACIONAL UNHA VEZ SUPERADA A FASE III E O LEVANTAMENTO DO ESTADO DE ALARMA (véase)

7.- RESOLUCIÓN DO 12 DE XUÑO DE 2020, DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA CONSELLERÍA DE SANIDADE, POLA QUE SE DÁ PUBLICIDADE DO ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA, DO 12 DE XUÑO DE 2020, SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN NECESARIAS PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19, UNHA VEZ SUPERADA A FASE III DO PLAN PARA A TRANSICIÓN CARA A UNHA NOVA NORMALIDADE.

 • GUÍA RESUMO DAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA UNHA VEZ SUPERADA A FASE III (véase) Actualizada !!!!!

8.- USO OBRIGATORIO DE MÁSCARAS 

 • Orde SND/422/2020, de 19 de maio, pola que se regulan as condicións para o uso obrigatorio de máscara durante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 (véase)
 • Documento explicativo (véase)


9.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN NO ÁMBITO DO COMERCIO MINORISTA E AS PERRUQUERÍAS

 • Protocolo e guía de boas prácticas dirixidas ao establecemento comercial en establecimiento físico no sedentario (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) (véase)
 • Recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus no comercio. Xunta de Galicia(véase)
 • Preguntas e respostas sobre as recomendacións perventivas de saúde laboral no comercio. Xunta de Galicia(véase)
 • Recomendación preventivas de de saúde laboral ante o coronavirus nas perruquerías. Xunta de Galicia (véase)
 • Preguntas e respostas sobre as recomendacións perventivas de saúde laboral nas peruquerías. Xunta de Galicia(véase)
 • Cartel Perruquerias Prevención (véase)

10.- ESTADO DE ALARMA

 • Orde RD 926/2020, de 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARSCoV-2. (véase)
 • Documento explicativo (véase)

Proyecto financiado por la Diputación de A Coruña