REGULACIÓN USO OBRIGATORIO DA MÁSCARA

10/06/2020

ORDE SND/422/2020 (véase)

DOCUMENTO EXPLICATIVO (véase)

Proyecto financiado por la Diputación de A Coruña