A Cámara de Comercio de Santiago, unha das entidades que conforma SIONLLA BIOTECH S.L.

07/09/2020

SIONLLA BIOTECH, S.L. será a nova sociedade que xestione os investimentos do Polo de Innovación Biotecnolóxica ( BIOPOLO) de Santiago de Compostela. Constituída este verán pola Asociación Área Empresarial do Tambre, a Cámara de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela e pola Sociedade para a Promoción de Iniciativas Empresariais Innovadoras ( UNINOVA), SIONLLA BIOTECH será a responsable de impulsar a creación das infraestruturas de apoio ás empresas biotecnolóxicas do BIOPOLO, así como a procura de financiamento para a súa construción, para o que xa foi concedida unha axuda da Xunta de Galicia a través do Instituto Galego de Promoción Económica de 4 millóns de euros dun investimento total que poderá roldar os 30 millóns. 

O BIOPOLO concíbese como un conxunto de infraestruturas, situadas no Parque Empresarial da Sionlla en Santiago de Compostela, destinado a localización de empresas en fase de post-incubación, crecemento e/ou consolidación e a prestación de servizos innovadores adaptados ás súas necesidades. Isto supoñerá pechar o ciclo de apoio e impulso ao sector biotecnolóxico en Galicia, complementándose con outras estruturas xa existentes; como centros de investigación e innovación, asociacións empresariais, unidades interface, etc., que forman parte do ecosistema biotech galego. 

Este Polo de Innovación en Biotecnoloxía desenvolverase a través de dúas infraestruturas diferenciadas nos seus usos, pero totalmente complementarias nos seus obxectivos. A primeira delas, denominada, Edificio de Espazos Industriais, supoñerá a creación de naves de carácter industrial, de aproximadamente 500 m2 para empresas en fase de consolidación, completamente adaptadas aos seus requirimentos técnicos, loxísticos e de seguridade, sendo promovida pola iniciativa privada, onde as propias empresas través dunha cooperativa ou unha unión temporal de empresas serán as responsables da súa construción e comercialización. 

A segunda destas infraestruturas corresponderase coa construción do Centro de Servizos Innovadores para Empresas Biotecnolóxicas, cuxo obxectivo será a oferta e provisión de servizos especializados para empresas biotecnolóxicas, e que contará con laboratorios, equipamento e instalacións para o seu uso temporal e tarifado a prezos de mercado, así como a prestación doutra tipoloxía de servizos asociados á dixitalización do sector biotech galego, de aí a súa estreita relación co Hub de Innovación Dixital DATA LIFE. Todo o anterior será complementado coa dispoñibilidade de chan industrial no Parque Empresarial dá Sionlla onde grandes empresas multinacionais poderán situar os seus centros de produción en permanente interacción con aquelas outras PEMES localizadas nas infraestruturas anteriormente mencionadas.

Proyecto financiado por la Diputación de A Coruña