Abrir novos mercados, anticiparse á normativa e aforrar costes: razóns para que as pemes traballen a sostenibilidade

13/07/2021

A Cámara de Comercio de Santiago xunto coa Cámara de Comercio de España e co Pacto Mundial de Nacións Unidas España ofreceu unha xornada telemática dirixida ás pemes para sensibilizalas sobre o valor transformador das políticas de sustentabilidade. “A crise sanitaria ha reforzado a importancia da sustentabilidade como valor estratéxico para as empresas, e a apertura de oportunidades de negocio Trátase de ‘dar a cana e ensinar a pescar’. As pemes, que en España representan o 99% do tecido produtivo, non poden permanecer alleas a un modelo de reactivación económica baseado na sustentabilidade”, explicou na apertura da xornada Miguel López-Quesada, presidente da Comisión de Comunicación e Sustentabilidade de Cámara de Comercio de España.

Na xornada subliñouse o rol esencial das pemes na consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible. “As pemes poden buscar solucións innovadoras cun impacto transformador. Poden innovar en procesos e actividades ou en produtos. Compoñen o 99% do tecido produtivo e a súa implicación é fundamental”, asegurou Javier Molero, director de proxectos e Axenda 2030 do Pacto Mundial de Nacións Unidas España.

Ao longo da sesión, impartida por Rubén Carricondo, responsable de Axenda 2030 do Pacto Mundial de Nacións Unidas España, detalláronse as oportunidades de negocio que supoñen para estas empresas a integración do marco da Axenda 2030, e as accións que poden levar a cabo as pemes para integrar a Axenda 2030 en toda a súa cadea de valor. Na sesión sinaláronse os seis motivos principais para que as pemes traballen no marco da sustentabilidade:

  • Entrar en novos mercados que están a crecer exponencialmente como pode ser a economía circular ou as enerxías renovables.
  • Atraer e satisfacer a un crecente número de consumidores responsables.
  • Os consumidores cada vez teñen máis en conta aspectos sociais e ambientais.
  • Aforro de custos. A sustentabilidade pode conlevar un aforro no deseño de produtos, coa reciclaxe de materiais, o control do uso de auga e electricidade e medidas de teletraballo.
  • Abrir oportunidades co sector público cada vez máis implicado en distintos niveis co cumprimento da Axenda 2030.
  • Traballar con grandes empresas. Un 57% das grandes empresas españolas dispoñen xa dun código ético a provedores. As grandes empresas traballan as súas sustentabilidade e estano levando á súa cadea de subministracións.
  • Adaptarse a políticas e normativas. Ata fai catro anos a sustentabilidade, para as empresas, era voluntaria. Con todo, agora o voluntario está a converterse en obrigatorio. Temos algúns exemplos co Real Decreto 6/19 de Igualdade Laboral, a Lei de Discapacidade, a Lei de Cambio Climático e Transición Enerxética. As pemes, coa sustentabilidade, poden anticiparse a todos estes cambios normativos.

A sesión concluíu co exemplo de dúas pemes que están a traballar na integración dos ODS dentro da súa estratexia empresarial grazas ás intervencións de José Antonio Mazorra, responsable de RSC de Téxtil Santanderina e Vanesa Monroy Fernández, Responsable Dpto. Marketing en RBH Global. A xornada enmárcanse no Acordo de Colaboración subscrito entre a Cámara de Comercio de España e Pacto Mundial de Nacións Unidas España para difundir os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible e as ferramentas de sustentabilidade que axuden a manter a competitividade do tecido empresarial español e a impulsar a consecución da Axenda 2030 a través das accións das pequenas e medias empresas. Os próximos foros celebraranse no mes de outubro.

Proyecto financiado por la Diputación de A Coruña