Estudo sobre Clima Empresarial en España

14/10/2021

Prema para descargar o informe completo

 

Despois dun longo período de incerteza e descenso da actividade como consecuencia do COVID-19, as empresas españolas volven mostrarse optimistas sobre as perspectivas da economía e a evolución dos seus propios negocios. Segundo o Estudo de Clima Empresarial da Cámara de Comercio de España, elaborado por Sigma Dous, o 72,7 % das empresas cre que a actividade económica mellorará moito ou levemente en 2022, fronte a un 22,3 % que considera que haberá un empeoramento o próximo ano. O sentimento positivo crece a medida que aumenta o tamaño da empresa e percíbese especialmente na industria e a hostalería.

Na presentación do estudo, o presidente da Cámara de España, José Luis Bonet quixo destacar que “o estado de opinión empresarial reflectido neste estudo aconsella ser extremadamente prudentes nas decisións de política económica para non danar a recuperación que claramente está en marcha, pero non consolidada”.

Principais indicadores
Os empresarios consultados coinciden en mostrarse preocupados polos efectos que o incremento nos custos laborais, os prezos de consumo e os custos enerxéticos e das materias primas poden ter tanto na evolución económica xeral como sobre a súa propia actividade. Así, o 86,3 % considera que os custos da enerxía e as materias primas van encarecerse nalgunha medida, o 78,2 % que haberá máis inflación e o 63,2 % que aumentarán os custos laborais. Pola contra, o 65,9 % cre que haberá mellora no emprego, a metade que o fará o consumo e o 47 % o investimento empresarial.

A nivel xeral da economía española, as empresas do sector industrial son as máis optimistas, con previsións de mellora da actividade económica, o emprego, o consumo e o investimento. Desde o punto de vista dos custos, as empresas de todos os sectores esperan unha evolución negativa, destacando o saldo negativo das pertencentes ao sector comercial en canto á evolución dos custos das materias primas e a enerxía.

É precisamente isto último, os elevados prezos da enerxía e as materias primas, a principal dificultade identificada que afrontan a maioría das empresas (47,5 %). Séguenlle os custos laborais (24,9 %) e a escaseza de demanda (21,9 %). No momento de realizar a enquisa, só o 20,6 % das compañías recoñecía ter problemas de aprovisionamento. E o 4,1 % aseguraba non ter ningunha dificultade.

Fondos de recuperación Next Generation EU
O estudo revela unha distorsión sobre os fondos aprobados pola Unión Europea para superar a crise provocada pola pandemia de COVID-19: só o 40,6 % dos enquisados coñecen os fondos Next Generation EU. A taxa varía dependendo do tamaño da empresa, con maior coñecemento entre as de máis de 250 empregados (53,4 %), e por sectores produtivos: coñécenos o 42,2 % das empresas do sector comercio e o 41,7 % das industriais.

Ese descoñecemento reflíctese tamén en que só o 27 % das empresas saben como acceder aos fondos. Quizá por iso, só 3 de cada 10 empresas teñen intención de solicitalos, especialmente as grandes (41,2 %) e as de hostalería (43,4 %). Ademais, a opinión maioritaria entre as empresas (un 61,8%) é que os fondos NextGen van beneficiar sobre todo ás grandes empresas e 7 de cada 10 consideran que deberían ir acompañados por unha axenda efectiva de reformas impostas pola Unión Europea.

Formación nas empresas
O 78,8 % das empresas enquisadas confesa ter problemas para captar e contratar persoal adecuado para novos postos de traballo ou cubrir baixas. Produción e operacións (13,8 %), vendas, márketing e contido (10,7 %) e loxística (9,8 %) son as áreas nas que as empresas atopan máis dificultades para atopar persoal coa cualificación requirida.

A formación dos empregados na empresa foise estendendo en España e 7 de cada 10 compañías xa contan con plans de formación internos, especialmente as de industria e hostalería. A metade das empresas (49,9 %) colabora coa formación de alumnos de FP, tanto con estudantes en prácticas como participando en programas de FP Dual. Do 47,8 % que non o fai, a maioría (25,5 %) é porque non o consideran de interese para a empresa e o 17,5 % por descoñecemento.

Internacionalización, Innovación e dixitalización
Máis do 76 % das empresas consideran que a dixitalización é importante para mellorar a súa competitividade. As medianas e grandes corporacións son as máis conscientes diso, aínda que en ningún caso se baixa do 70 %. Falta de orzamento (49,1 %), escaseza de empregados coas competencias necesarias (42,2 %) e falta de perfís adecuados (41,8 %) son as principais dificultades para implantar e mellorar o nivel de dixitalización. Ferramentas de xestión de contabilidade (95,5 %), páxina web (86,5 %) e ferramentas de administración de procesos e recursos (79,2 %) son as solucións máis implantadas. Só o 42,6 % contan con aplicacións de comercio electrónico.

Polo que se refire á innovación, o 38 % das empresas dispoñen dalgún tipo de estratexia neste sentido, principalmente melloras ou desenvolvemento de novos produtos ou servizos (61,7 %), optimización de procesos produtivos (60,4 %) e organización do traballo (51,4 %).

Por último, o 67 % das empresas recoñece non estar internacionalizada, un aspecto que se mostrou clave para superar crises anteriores. Delas, o 23 % pensa que podería operar no estranxeiro a pesar de non estar ao facer neste momento. Entre as empresas con presenza internacional ou que poderían internacionalizarse, o 25,2 % cre que necesitaría apoio económico e o 20,4 % precisarían axuda para identificar oportunidades de negocio.

Ficha técnica do estudo
Para a elaboración do Estudo de clima Empresarial en España realizáronse 2.150 enquisas entre o 23 de agosto e o 22 de setembro pasados. Ao seleccionar as empresas tívose en conta o tamaño, e a súa proporción sobre o conxunto do tecido produtivo, e o mesmo sobre o sector de actividade.

A mostra permite inferir os resultados cun erro de ±1,4 % cun nivel de confianza do 95,5 %.

Proyecto financiado por la Diputación de A Coruña