Os empresarios de Galicia, optimistas sobre as perspectivas económicas pero moi preocupados polos custos

04/12/2021

Despois dun longo período de incerteza e descenso da actividade como consecuencia do COVID-19, as empresas de Galicia volven mostrarse optimistas sobre a evolución económica e dos seus propios negocios, aínda que un pouco menos que a media nacional. Segundo o Estudo de Clima Empresarial en Galicia da Cámara de Comercio e España, o 70,1 % das empresas cre que a situación económica vai mellorar, fronte a un 72,7 % das empresas españolas; e o 87,3 % confesa a súa preocupación pola posible evolución dos custos da enerxía e as materias primas, algo máis que o 86,3 % das empresas españolas.

Na presentación do estudo, o presidente da Cámara de España, José Luis Bonet, quixo destacar que “o estado de opinión empresarial reflectido neste estudo aconsella ser extremadamente prudentes nas decisións de política económica para non danar a recuperación que claramente está en marcha, pero non consolidada”.

O presidente do Consello Galego de Cámaras e da Cámara de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía, José García Costas, destacou o “amplo coñecemento que as empresas galegas han mostrado sobre os fondos Next Generation, sendo o dato máis alto dos estudos realizados nas diferentes comunidades autónomas; isto demostra a gran capacidade de reinvención e de superación que teñen as nosas empresas fronte aos momentos críticos, e a súa iniciativa para buscar ferramentas e camiños a través dos cales saír adiante”. García Costas quixo, ademais, “poñer en valor, e non restarlle mérito, ao traballo que levamos a cabo as Cámaras de Comercio, en canto ao coñecemento, a difusión e a divulgación sobre este tipo de axudas, que moitas veces requiren dunha gran experiencia pola excesiva burocracia que levan implícita á hora de proceder á súa solicitude”.

Na presentación tamén participou o vicepresidente do Consello Galego de Cámaras e presidente da Cámara de Comercio da Coruña, Antonio Couceiro, quen destacou “que esta visión favorable das perspectivas a medio prazo tamén convive cun elevado grao de incerteza #ante un escenario volátil, que pode cambiar en calquera momento, debido a múltiples factores, externos e internos (…) As Cámaras de Comercio, dentro das nosas atribucións e competencias, estamos a actuar, de maneira decidida, sobre algúns dos aspectos clave da competitividade das empresas, para axudarlles a despexar ese horizonte e minorar, na medida das nosas posibilidades, eses factores de incerteza”.

Principais indicadores

Os empresarios consultados coinciden en sinalar os custos da enerxía e as materias primas como os indicadores sobre os que esperan unha evolución máis negativa. É a principal preocupación tamén dos empresarios nacionais, aínda que as perspectivas dos galegos son peores. No extremo oposto, esperan unha evolución positiva da actividade económica: o 70,1 % cre que mellorará moito ou levemente, algo menos que o 72,7 % de quen pensa o mesmo en toda España.

De feito, os prezos da enerxía e/ou materias primas é a dificultade máis importante que identifican o 50,5 % das empresas galegas, seguida da man de obra. Xunto a estas dúas, para as empresas españolas significan máis dificultades tamén os custos laborais e a escaseza de demanda.

Fondos Next Generation EU

Ao ser preguntados polos fondos europeos de recuperación Next Generation EU, o 50,7 % dos empresarios galegos asegura coñecelos. Esta taxa supera en 10 puntos porcentuais a media nacional e é a máis alta dos estudos realizados por CC. AA. Esta taxa chega ao 62 % entre as empresas de máis de 50 empregados e ao 58 % entre as que realizan a súa actividade no sector industrial.

Ademais, tres de cada dez empresas saben como acceder aos devanditos fondos (32 % fronte ao 27 % da media nacional) e o 31,5 % pensa solicitar estas axudas, fronte ao 29,9 % da media das empresas españolas. Entre estas últimas destacan especialmente as empresas do sector de hostalería, onde un 56,7 % delas vai acudir aos fondos NextGen.

Son máis da metade, o 62,6 %, das empresas de Galicia as que cren que os fondos de recuperación van beneficiar ás grandes empresas, en liña co resto de empresas españolas, e especialmente as máis pequenas, con menos de 11 empregados/ as.

Formación nas empresas

O 79,4 % das empresas galegas ha tido polo menos algunha vez dificultades para atopar no mercado laboral perfís profesionais adecuados ás súas necesidades, cifra lixeiramente superior á media de España (78,8 %). O 45,1 % dos empresarios galegos confesa que sempre teñen eses problemas. Os postos que máis lles custa cubrir son os de produción e operacións, loxística, e vendas, márketing e contido.

Hai menos empresas de Galicia, o 66,1 %, que contan con plans de formación que no resto de España (69,1 %), pero moitas máis empresas desta Comunidade, 56,7 % colaboran coa formación práctica de alumnos de FP que a media nacional, do 49,9 %. Quen non o fan alegan, fundamentalmente, descoñecemento e falta de tempo para supervisar aos alumnos. Mentres que o 25,5 % das empresas españolas non o considera “de interese para a empresa”, en Galicia esa opinión só compárteno o 17,5 % dos enquisados.

Internacionalización, innovación e dixitalización

Só o 28,9 % das empresas de Galicia conta con estratexias de innovación, 10 puntos menos que a media nacional. Industria é a única que se achega á media do 38 %, con plans no 37,3 % das empresas deste sector. Esa innovación aplícase sobre todo na optimización de procesos produtivos e a mellora ou desenvolvemento de novos produtos ou servizos.

A transformación dixital, con todo, é apreciada como algo clave para mellorar a competitividade polo 87,7 % das empresas galegas. As empresas con menos de 11 empregados/ as son as que lle dan menos importancia e as de servizos distintos ao comercio e a hostalería, as que máis. As ferramentas dixitais máis utilizadas son as de xestión da contabilidade e xestión de clientes. O 85,2 % das empresas consultadas dispón de páxina web, aínda que só a 27,3 % conta con ferramentas SEO / SEM de posicionamento na internet.

O grao de internacionalización das empresas de Galicia é similar á media nacional (32,4 % fronte a 33 %). Con todo, hai máis empresas galegas que consideran que poderían estar internacionalizadas, 25,6 %, que no resto de España, 22,9 %. Axuda para identificar oportunidades de negocio concretas (25,1 %) e apoio económico (24 %) son as dúas principais necesidades que sinalan as empresas para aumentar a súa presenza en mercados exteriores

Proyecto financiado por la Diputación de A Coruña