As empresas españolas superan en optimismo ás súas homólogas europeas de fronte ao próximo ano

14/12/2021

As empresas españolas móstranse optimistas sobre as perspectivas da economía e a evolución dos seus negocios, e o seu nivel de confianza para 2022 está por encima da do conxunto de compañías, tanto da Unión Europea como da Eurozona. Así se recolle na Enquisa de Perspectivas Empresariais 2022, elaborada pola Cámara de Comercio de España en colaboración coas Cámaras de Comercio europeas, a partir da opinión de máis de 52.000 empresas, das que 2.287 son españolas.

Así, as perspectivas das empresas españolas para 2022 melloran as das súas homólogas europeas en todas as variables estudadas (vendas nacionais, exportacións e investimento), excepto en emprego. A diferenza entre a porcentaxe de empresas que prevé aumentar as súas vendas en España e as súas exportacións, e a porcentaxe que espera unha diminución en ambas as variables duplica a media europea (saldo de 36,8 puntos das empresas españolas, fronte a 16,9 das europeas; e saldo 32,9 puntos fronte a 17,2, respectivamente).

No relativo ao investimento, a diferenza entre as expectativas é menor, pero tamén neste caso as compañías españolas son máis optimistas (cun saldo de 17,9 puntos fronte a 15,2).

Só no ámbito do emprego as expectativas das empresas españolas sitúanse por baixo das europeas (saldo de 11,5 puntos en España e 15,4 na UE).

Retos para o 2022

O optimismo das empresas españolas atópase na liña das previsións de crecemento do 5,5% para 2022 publicadas pola Cámara de Comercio de España, aínda que se considera que esta evolución estaría suxeita a moita incerteza e condicionantes, como as dificultades de abastecemento de bens, compoñentes e materias primas; o comportamento dos prezos da enerxía e outras materias primas; ou o ritmo de execución dos fondos europeos NextGenerationEU.

Precisamente, os prezos da enerxía e materias primas son considerados polas empresas españolas como o principal condicionante da súa actividade para 2022, seguido polos custos laborais. Así o sinalan 6 de cada dez empresas enquisadas (o 62,8% no caso dos prezos enerxéticos e o 59,1%, en relación cos custos laborais).

Tamén a nivel europeo a principal preocupación das empresas de fronte ao próximo ano é a subida de prezos da enerxía e as materias primas (un 45,3% dos enquisados), seguida da escaseza de persoal cualificado (un 42,7%).

2021 finaliza cuns resultados mellores do previsto

Cabe tamén destacar como as empresas españolas manifestan que a evolución da súa actividade ao longo deste ano 2021 foi mellor do previsto o ano previo. En xeral, os resultados que se van a obter este ano que finaliza, son mellores do esperado en todas as variables excepto no ámbito das exportacións, variable na que o saldo neto de resultados 2021 situouse por baixo do esperado. En contraste, as vendas nacionais han evolucionado moi por encima das súas expectativas (saldo de resultados 2021 de 18,9, fronte ao saldo de perspectivas 2021 de -13,0).

A 29ª enquisa de Perspectivas Empresariais foi elaborada no outono de 2021 polas Cámaras de Comercio europeas, coa opinión de 52.000 empresas, das que 2.287 son españolas. Esta investigación elabórase anualmente e consulta ás empresas sobre as súas expectativas para o próximo exercicio no referente a unha serie de variables de interese para os seus negocios.

Proyecto financiado por la Diputación de A Coruña