Previsións económicas

18/05/2022

O crecemento da economía española continuará desacelerándose nos próximos meses. Segundo a primeira estimación realizada pola Cámara de Comercio de España, o PIB aumentará un 2,8% en 2023, fronte ao 4,3% previsto para este exercicio.

A explicación desta retardación atópase, por unha banda, no menor vigor do investimento en bens de equipo – cuxo incrementou será a metade que este ano- e, por outro, no menor dinamismo do sector exterior.No primeiro caso, a anunciada subida dos tipos de interese e a incerteza asociada á actual contorna económica poderían frear as decisións de investimento empresarial; no segundo, o menor crecemento da economía mundial debilitará a demanda internacional o que repercutirá nun menor avance das exportacións españolas.

O crecemento da economía en 2023 basearase sobre todo na demanda interna que achegará 2,5 puntos porcentuais ao crecemento do PIB. O avance tanto do consumo privado como do público situarase en niveis similares aos previstos para este exercicio, un 2% e un 0,7%, respectivamente.

Con todo, a formación bruta de capital fixo será menos robusta, cun aumento esperado do 2,7%, fronte ao 4,5% previsto para este ano, debido ao menor crecemento do investimento en bens de equipo, que será a metade que o estimado para 2022: un 5,3% en 2023 fronte ao 10,6% de 2022. O investimento en construción manterá unha taxa de aumento na contorna do 1,2%.

Nesta primeira aproximación ao comportamento da economía española en 2023, o Servizo de Estudos da Cámara de Comercio de España anticipa un menor dinamismo no sector exterior: as exportacións aumentarán unha 4,5% fronte ao 11,5% estimado para o actual exercicio, mentres que as importacións incrementaranse un 4,4% en lugar do 6,8% previsto para este ano.

Polo que se refire á inflación, espérase unha moderación significativa da mesma en 2023, que levará a un crecemento medio do IPC do 3,3% no conxunto do exercicio fronte ao 7,6% previsto para 2022. Igualmente, o IPC subxacente baixará do 4,1% ao 3%.

En consonancia co menor ritmo de crecemento económico, espérase tamén unha retardación na creación de postos de traballo. O emprego aumentará un 1,9% en 2023 fronte ao 3,2% previsto para este ano, o que supoñerá a creación dun 354 mil postos de traballo adicionais. A taxa de paro reducirase cinco décimas, ata situarse no 13,4% de media anual en 2023.

En canto ao déficit público, prevese unha redución de catro décimas ata o 5,5% do PIB.

Proyecto financiado por la Diputación de A Coruña