A Cámara de España presenta o primeiro Mapa de Coñecemento de Sostenibilidade para Pemes

14/06/2022

A Cámara de Comercio de España, a través da rede de Cámaras de Comercio Territoriais, co financiamento dos fondos Next Generation EU, pon ao dispor das pequenas e medianas empresas españolas o primeiro Mapa de Coñecemento de Sustentabilidade para Pemes. Esta nova ferramenta axudará ás pequenas e medianas empresas a identificar e xestionar os aspectos máis relevantes no seu sector en materia ambiental, social e de gobernanza ( ASG) e proporcionaralles exemplos de boas prácticas para que poidan incorporar na súa xestión criterios de sustentabilidade.

Segundo o presidente da Cámara de España, José Luis Bonet, “confiamos en que esta ferramenta sexa de utilidade para que as empresas poidan seguir avanzando na xestión da sustentabilidade e que se converta nunha plataforma de coñecemento vivo, onde calquera empresa poida contribuír achegando mellores prácticas que poidan inspirarnos a todos. Sen esquecerse da internacionalización, a formación, a innovación e a dixitalización, agora as pemes teñen que poñer o foco tamén na sustentabilidade como panca de competitividade empresarial”.

O Mapa de Coñecemento sectorial de relevancia ASG, dispoñible a través do seguinte link: https:// matrizsostenibilidad. camara.es/ é unha plataforma para as pemes onde están recollidos os aspectos máis relevantes para cada sector produtivo en relación con seis ámbitos considerados estratéxicos: medio ambiente, empregados, provedores, clientes, modelo de negocio e innovación e ética. Para cada un deles preséntanse as actuacións máis significativas, aliñadas cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible de Nacións Unidas.

Ademais, cada unha desas actuacións ilústrase con boas prácticas desenvolvidas por empresas que poidan servir de exemplo para as pemes que están a avanzar neses ámbitos.

Caixa de ferramentas de sustentabilidade

Con este Mapa de Coñecemento, a Cámara de España continúa sumando instrumentos na súa Caixa de Ferramentas de Sustentabilidade para Pemes, que conta xa cun test de autodiagnóstico e persoais para a realización de informes non financeiros.

A sustentabilidade constitúe un valor fundamental das empresas e os seus negocios. Hoxe en día forma parte tanto das decisións estratéxicas das empresas como das demandas por parte dos seus grupos de interese, xa sexan os empregados, os clientes, os usuarios, financiadores, etc... Diferentes iniciativas do ámbito regulatorio (como son as directivas e leis de reporte de sustentabilidade) e tamén do ámbito voluntario, (como son os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible) indican a necesidade de analizar por parte das empresas cales son os seus aspectos materiais máis relevantes desde o punto de vista ambiental, social e de gobernanza sobre os que as súas actividade ten algún tipo de impacto, non só desde a perspectiva da contorna senón tamén @teniendo en cuenta como incide no valor no negocio.

Proyecto financiado por la Diputación de A Coruña