Subvenciones y ayudas

AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS

PROXECTOS DE INNOVACIÓN, FUNCIONAMENTO DIXITALIZADO E SUSTENTABLE, CREACIÓN E FIDELIZACIÓN DE PÚBLICOS E ADAPTACIÓN AOS NOVOS HÁBITOS DE CONSUMO

 

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

SUBVENCIÓNS A PROXECTOS TRACTORES DA ENOGASTRONOMÍA DE GALICIA

SUBVENCIÓNS A PROXECTOS TURÍSTICOS PARA O FOMENTO DO TURISMO ENOGASTRONÓMICO

 

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS DE MELLORA ENERXÉTICA NAS EMPRESAS – PROGRAMA BONO ENERXÍA PEME

  

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

SUBVENCIÓNS PARA A TRANSFORMACIÓN DIXITAL, INNOVACIÓN E MODERNIZACIÓN DO SECTOR COMERCIAL E ARTESANAL

 

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

INCENTIVOS ÁS EMPRESAS CUALIFICADAS COMO INICIATIVAS DE EMPREGO DE BASE TECNOLÓXICA-IEBT

PROGRAMA RESPONSABILÍZATE

SUBVENCIÓNS PARA  APOIAR O EMPRENDEMENTO

PROGRAMA APROL -  ECONOMÍA SOCIAL

PROGRAMA DE AXUDAS A PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS POLA CONTRATACIÓN INDEFINIDA E A FORMACIÓN DE PERSOAS ASALARIADAS

PROGRAMA NOVA OPORTUNIDADE

PROGRAMA DO BONO DAS PERSOAS AUTÓNOMAS

PROGRAMA DE INCENTIVO A CONTRATACIÓN E FORMACIÓN NA EMPRESA ORDINARIA

AXUDAS PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO EN GALICIA

  

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

MARCO DE APOIO AO ACCESO AO CRÉDITO DAS PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS (FINANCIACIÓN IGAPE – PYMES)

 

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

SUBVENCIÓNS PARA PROMOVER O AUTOEMPREGO E A ACTIVIDADE EMPRENDEDORA DAS PERSOAS EMIGRANTES GALEGAS RETORNADAS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA

Proxecto financiado pola Deputación da Coruña