Subvenciones y ayudas

AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS

SUBVENCIÓNS A FESTIVAIS DO SECTOR AUDIOVISUAL

 

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS DE MELLORA ENERXÉTICA NAS EMPRESAS – PROGRAMA BONO ENERXÍA PEME

 

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

SUBVENCIÓNS PARA ACTUACIÓNS DE MELLORA DAS INFRAESTRUCTURAS DOS ESTABLECEMENTOS TURÍSTICOS DE ALOXAMENTO E RESTAURACIÓN

 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

SUBVENCIÓNS PARA A TRANSFORMACIÓN DIXITAL, INNOVACIÓN E MODERNIZACIÓN DO SECTOR COMERCIAL E ARTESANAL

 

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

PROGRAMA RESPONSABILÍZATE

PROGRAMA DE AXUDAS PARA IMPLANTAR A IGUALDADE LABORAL, A CONCILIACIÓN E A RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)

SUBVENCIÓNS PROGRAMA INVESTIGO

SUBVENCIÓNS PARA  APOIAR O EMPRENDEMENTO

PROGRAMA APROL -  ECONOMÍA SOCIAL

PROGRAMA DE AXUDAS A PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS POLA CONTRATACIÓN INDEFINIDA E A FORMACIÓN DE PERSOAS ASALARIADAS

PROGRAMA NOVA OPORTUNIDADE

PROGRAMA DO BONO DAS PERSOAS AUTÓNOMAS

PROGRAMA DE INCENTIVO A CONTRATACIÓN E FORMACIÓN NA EMPRESA ORDINARIA

AXUDAS PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO EN GALICIA

 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

PROGRAMA DE AXUDAS AO MANTEMENTO DO CADRO DE PERSOAS DE PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS  E MICROEMPRESAS (PEL-PEMES MANT 2024)

PROGRAMA DE AXUDAS A CONTRATACIÓN PARA A CREACIÓN E AMPLIACIÓN DO CADRO DE PERSOAL DE PEQUENAS, MEDIANAS EMPRESAS E MICROEMPRESAS

PROGRAMA DE AXUDAS DE APOIO AO EMPRENDEMENTO MEDIANTE O FINANCIAMENTO  DAS COTAS SOCIAIS DAS PERSOAS AUTÓNOMAS (PEL-AUTONOMOS/AS/2024)

PROGRAMA DE AXUDAS A CONSOLIDACIÓN E AO FORTALECEMENTO DO TEXIDO EMPRESARIAL A TRAVÉS DO APOIO DA INVERSIÓN EN BENS INVENTARIABLES (PEL-EMPRENDE INVEST/2024)

SUBVENCIÓNS A EMPRESAS DE PRODUCIÓN E DISTRIBUCIÓN AUDIOVISUAL PARA O APOIO Á DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZAIÓN E EXHIBICIÓN AUDIOVISUAL EN LINGUA GALEGA

 

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

MARCO DE APOIO AO ACCESO AO CRÉDITO DAS PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS (FINANCIACIÓN IGAPE – PYMES)

SUBVENCIÓNS A INTERNACIONALIZACIÓN DIXITAL DAS EMPRESAS GALEGAS

SUBVENCIÓNS PARA A EXECUCIÓN DE ACCIÓNS DE PROMOCIÓN EXTERIOR DAS EMPRESAS GALEGAS

 

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

SUBVENCIÓNS PARA PROMOVER O AUTOEMPREGO E A ACTIVIDADE EMPRENDEDORA DAS PERSOAS EMIGRANTES GALEGAS RETORNADAS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA

Proxecto financiado pola Deputación da Coruña