Subvenciones y ayudas

AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS

SUBVENCIÓNS ÁS ACTIVIDADES DE DISTRIBUCIÓN PARA INDUSTRIAS CULTURAIS

 

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

SUBVENCIÓNS A ESTABLECEMENTOS E SERVIZOS TURÍSTICOS CO OBXECTO DA OBTENCIÓN E/OU MANTEMENTO DA MARCA Q DE CALIDADE TURÍSTICA E/OU A MARCA S DE SUSTENTABILIDADE TURÍSTICA

SUBVENCIÓNS A PROXECTOS TRACTORES DA ENOGASTRONOMÍA DE GALICIA

SUBVENCIÓNS A PROXECTOS TURÍSTICOS PARA O FOMENTO DO TURISMO ENOGASTRONÓMICO

 

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS DE MELLORA ENERXÉTICA NAS EMPRESAS – PROGRAMA BONO ENERXÍA PEME

 

CONSELLERÍA DE CULTURA, LINGUA E XUVENTUDE

SUBVENCIÓNS PARA A PARTICIPACIÓN DE PERSOAS ESCRITORAS ILUSTRADORAS TRADUTORAS E EDITORAS NAS ACTIVIDADES REALIZADAS NO SECTOR DO LIBRO

 

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO, COMERCIO E INMIGRACIÓN

BONO REMUDA PARA O FOMENTO DO TRASPASO DE NEGOCIOS POLA REMUDA XERACIONAL

PROGRAMA ES- TRANSFORMA EN COOPERATIVAS OU SOCIEDADES LABORAIS 

INCENTIVOS ÁS EMPRESAS CUALIFICADAS COMO INICIATIVAS DE EMPREGO DE BASE TECNOLÓXICA-IEBT

PROGRAMA RESPONSABILÍZATE

SUBVENCIÓNS PARA  APOIAR O EMPRENDEMENTO

PROGRAMA APROL -  ECONOMÍA SOCIAL

PROGRAMA DE AXUDAS A PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS POLA CONTRATACIÓN INDEFINIDA E A FORMACIÓN DE PERSOAS ASALARIADAS

PROGRAMA NOVA OPORTUNIDADE

PROGRAMA DO BONO DAS PERSOAS AUTÓNOMAS

PROGRAMA DE INCENTIVO A CONTRATACIÓN E FORMACIÓN NA EMPRESA ORDINARIA

AXUDAS PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO EN GALICIA

 

CONSELLERÍA DO MAR

AXUDAS PARA INVESTIMENTOS EN PEMES DE TRANSFORMACIÓN DOS PRODUTOS PESQUEIROS E DE ACUICULTURA

 

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

AXUDAS Á IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS PARA O AVANCE NO CUMPRIMENTO DE CRITERIOS AMBIENTAIS SOCIAIS E DE GOBERNANZA (ASG) NAS PEMES GALEGAS

MARCO DE APOIO AO ACCESO AO CRÉDITO DAS PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS (FINANCIACIÓN IGAPE – PYMES)

 

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

SUBVENCIÓNS PARA PROMOVER O AUTOEMPREGO E A ACTIVIDADE EMPRENDEDORA DAS PERSOAS EMIGRANTES GALEGAS RETORNADAS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA

Proxecto financiado pola Deputación da Coruña