VISION XERAL DA EMPRESA

VISION XERAL DA EMPRESA
Data: Do 01/02/2021 ao 01/03/2021

Este curso pon a disposición de calquera persoa interesada na xestión empresarial, unha serie de coñecementos que consideramos importantes para garantir o éxito dunha empresa. É un curso con coñecementos xerais, que será útil para todo tipo de persoas, desde aqueles que estean pensando en crear unha empresa, ou aqueles que busquen mellorar a súa carreira profesional, xa sexa desde unha peme ata unha gran empresa. O curso desenvolveuse en colaboración coa estratexia Global Management Challenge e a competencia empresarial, co obxectivo de proporcionar ao curso unha visión eminentemente práctica e invitar ao alumno a participar na simulación para fortalecer o coñecemento.


A visión xeral da empresa creouse co obxectivo de facilitar a comprensión da empresa e as súas distintas áreas, de xeito que calquera persoa que tome o curso teña unha base sólida para o seu funcionamento que lles permita tomar as decisións máis axeitadas en cada momento.Contidos• Administración de Empresas
• Márketing
• Operacións
• Recursos humanos
• Finanzas

Patrocinadores

Cámara de Comercio de Santiago
Fundación Incyde

Inscrición ao evento

Lin e acepto a Política de privacidade. *

Os datos proporcionados por vostede no presente formulario serán tratados pola Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela (R/ República Checa Nº40, 15707 Santiago) coa finalidade de xestionar a sua inscrición. Vostede consinte a cesión de datos de carácter persoal e/ou profesional a Fundación Incyde (C/ Ribera del Loira, 12 Madrid, 28042 Madrid. E-mail: incyde@camaras.es) coa finalide de realizar el curso. La legitimización del tratamiento se basa en su consentimiento. Los datos proporcionados se conservarán mientras sea necesario para cumplir el fin del servicio o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación ou oposición, escribindo a lopd@camaracompostela.com . Deberá incluir unha copia do seu documento de identidade ou documento oficial análogo que o identifique. Asimesmo poderá presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, se considera que os seus dereitos non son respetados.

* Campos obrigatorios

Proxecto financiado pola Deputación da Coruña