ELABORACIÓN DUN PLAN DE NEGOCIO

ELABORACIÓN DUN PLAN DE NEGOCIO
Data: Do 01/02/2021 ao 01/03/2021

Cando se ten unha idea de negocio, elaborar un Plan de Negocio é fundamental, non só porque é a mellor tarxeta de presentación dun proxecto empresarial senón tamén para centrarse e facer un estudo moi exhaustivo da idea e o camiño para convertila en negocio. A través deste curso aportaránse os coñecementos básicos necesarios para elaborar un plan de negocio y analizáranse as características que debe reunir todo plan de negocio


Contidos


• Por que elaborar un plan de negocio?


• O estudo de viabilidade


• Indicadores, diagramas e materiais


• Estructura do plan de negocio


• Actualización del plan de negocio

Patrocinadores

Cámara de Comercio de Santiago
Fundación Incyde

Inscrición ao evento

Lin e acepto a Política de privacidade. *

Os datos proporcionados por vostede no presente formulario serán tratados pola Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela (R/ República Checa Nº40, 15707 Santiago) coa finalidade de xestionar a sua inscrición. Vostede consinte a cesión de datos de carácter persoal e/ou profesional a Fundación Incyde (C/ Ribera del Loira, 12 Madrid, 28042 Madrid. E-mail: incyde@camaras.es) coa finalide de realizar el curso. La legitimización del tratamiento se basa en su consentimiento. Los datos proporcionados se conservarán mientras sea necesario para cumplir el fin del servicio o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación ou oposición, escribindo a lopd@camaracompostela.com . Deberá incluir unha copia do seu documento de identidade ou documento oficial análogo que o identifique. Asimesmo poderá presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, se considera que os seus dereitos non son respetados.

* Campos obrigatorios

Proxecto financiado pola Deputación da Coruña