APLICACIÓN DAS REDES SOCIIAS Á BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPREGO

APLICACIÓN DAS REDES SOCIIAS Á BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPREGO
Data: Do 01/02/2021 ao 01/03/2021
O obxectivo do curso é dar a coñecer e aprender a manexar as ferramentas da web imprescindibles para a búsqueda de emprego nun entorno global, que lle permitan mellorar a empregabilidade e visibilidade do perfil profesional.

Contidos
• Redes sociais e selección de persoal. Que opinan os reclutadores?
• Aspectos positivos do uso das redes sociais para a búsqueda de emprego
• Identidade Dixital e Reputación Online
• Búsqueda de emprego en Linkedin
• Hai vida máis alá de Linkedin

Patrocinadores

Cámara de Comercio de Santiago
Fundación Incyde

Inscrición ao evento

Lin e acepto a Política de privacidade. *

Os datos proporcionados por vostede no presente formulario serán tratados pola Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela (R/ República Checa Nº40, 15707 Santiago) coa finalidade de xestionar a sua inscrición. Vostede consinte a cesión de datos de carácter persoal e/ou profesional a Fundación Incyde (C/ Ribera del Loira, 12 Madrid, 28042 Madrid. E-mail: incyde@camaras.es) coa finalide de realizar el curso. La legitimización del tratamiento se basa en su consentimiento. Los datos proporcionados se conservarán mientras sea necesario para cumplir el fin del servicio o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación ou oposición, escribindo a lopd@camaracompostela.com . Deberá incluir unha copia do seu documento de identidade ou documento oficial análogo que o identifique. Asimesmo poderá presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, se considera que os seus dereitos non son respetados.

* Campos obrigatorios

Proxecto financiado pola Deputación da Coruña