EMPRENDEMENTO DIXITAL NA INDUSTRIA 4.0

EMPRENDEMENTO DIXITAL  NA INDUSTRIA 4.0
Data: Do 16/10/2020 ao 16/11/2020
O curso diríxese a aqueles que queiran aproveitarse das oportunidades que emerxen sobre o concepto de Industria 4.0, ben para acceder a novos postos de traballo ou para consolidar actividades industriais actuais ou de servizos. Busca o dotarlles dunha proposta de valor alí onde teña relevancia a participación na cadea de suministros de bens físicos, non necesariamente pola súa fabricación.

Contidos
• Introducción á Industria 4.0 e novos modelos de negocio.
• Fábrica do futuro / Smart manufacturing. Economia colaborativa
• Big data. Cloud computing. Inteligencia artificial y diseño de ecosistemas abiertos.
• Sensorización con IoT e ciberseguridade
• Casos por sectores. Toma de decisións.

Patrocinadores

Cámara de Comercio de Santiago
Fundación Incyde

Inscrición ao evento

Lin e acepto a Política de privacidade. *

Os datos proporcionados por vostede no presente formulario serán tratados pola Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela (R/ República Checa Nº40, 15707 Santiago) coa finalidade de xestionar a sua inscrición. Vostede consinte a cesión de datos de carácter persoal e/ou profesional a Fundación Incyde (C/ Ribera del Loira, 12 Madrid, 28042 Madrid. E-mail: incyde@camaras.es) coa finalide de realizar el curso. La legitimización del tratamiento se basa en su consentimiento. Los datos proporcionados se conservarán mientras sea necesario para cumplir el fin del servicio o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación ou oposición, escribindo a lopd@camaracompostela.com . Deberá incluir unha copia do seu documento de identidade ou documento oficial análogo que o identifique. Asimesmo poderá presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, se considera que os seus dereitos non son respetados.

* Campos obrigatorios

Proxecto financiado pola Deputación da Coruña