PROGRAMA DE MÁRKETING DIXITAL E EMPRENDEMENTO

PROGRAMA DE MÁRKETING DIXITAL E EMPRENDEMENTO
Data: Do 23/01/2023 ao 10/03/2023

Dirixido a menores de 30 anos que conten cunha idea de negocio e desexen realizar un proxecto viable de creación de empresa para a súa posterior posta en marcha.


PROGRAMA


INSCRICIÓN

Proxecto financiado pola Deputación da Coruña