PROGRAMA DE EMPRENDEMENTO EN REALIDADE VIRTUAL E AUMENTADA

PROGRAMA DE EMPRENDEMENTO EN REALIDADE VIRTUAL E AUMENTADA
Data: Do 20/03/2023 ao 05/05/2023

Dirixido a menores de 30 anos que conten cunha idea de negocio e desexen realizar un proxecto viable de creación de empresa para a súa posterior posta en marcha.


PROGRAMA


INSCRICIÓN

Proxecto financiado pola Deputación da Coruña