INTELIXENCIA ARTIFICIAL APLICADA ÁS VENDAS

INTELIXENCIA ARTIFICIAL APLICADA ÁS VENDAS
Data: Do 24/10/2024 ao 31/10/2024
Hora: 09:00 - 14:00
Enderezo: RÚA REPÚBLICA CHECA Nº 40, 15707 - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Localidade: SANTIAGO DE COMPOSTELA

Dirixido a:
Mulleres emprendedoras cunha idea ouproxecto de negocio, que precisen apoio en aspectos chave do emprendemento, ou ben antes de constituirse como empresa, ou ben durante a súa actividade, mellorando as súas competenciasemprendedoras e empresariais.


Prezo:
Gratuíto
Beca para axuda do transporte de 3€ ao día.


Obxectivo:
O obxectivo deste programa é mellorar as competencias á hora de aprender a utilizar o ChatGPT e Google Bard de xeito práctico para prospectar, atraer clientes, superar obxeccións e pechar vendas con eficacia.


Programa formativo:
1. Introdución a ChatGPT e Google Bard, e a súa aplicación nas vendas.
2. Localizando clientes potenciais: prospectar con éxito grazas á IA
3. A arte de preguntar: descubrindo as necesidades dos clientes
4. Comunicar valor e beneficio
5. Tratamento e obxeccións con IA
6. A xestión e fidelización de clientes na era dixital
7. Priorización e xestión do tempo con IA
8. Privacidade e uso responsable da IA nas vendas
9. O espírito emprendedor e a cultura emprendedora


VER PROGRAMAIMPORTANTE: a preinscrición non implica a efectiva matriculación na formación, será precisa a aportación da documentación posteriormente solicitada.*Soamente se pode realizar un curso do programa EMPRENDEDORAS por alumna.

Inscrición ao evento

Lin e acepto a Política de privacidade. *

Responsable: Identidad: Cámara de Comercio de Santiago de Compostela - NIF: Q1573004G Dir. postal: Rúa República Checa 40, 15707, Santiago de Compostela Teléfono: 981596800 E-mail: lopd@camaracompostela.com
En nombre de la CAMARA tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarle los servicio de formación del curso en el que usted se inscribe y la gestión del mismo. La legitimización del tratamiento se basa en su consentimiento. Los datos proporcionados se conservarán mientras sea necesario para cumplir el fin del servicio o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos podrán ser cedidos a los profesores del curso y en aquellos supuestos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Cámara de Comercio de Santiago de Compostela estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexacto o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, a la iimitación u oposición y a la portabilidad, para ello puede enviar un correo electrónico a lopd@camaracompostela.com. Además, si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en agpd.es.”   

* Campos obrigatorios

RÚA REPÚBLICA CHECA Nº 40

15707

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Proxecto financiado pola Deputación da Coruña