ENCONTRO EMPRESARIAL "SOLUCIÓNS DE FINANCIACIAMENTO Á MEDIDA DA TÚA EMPRESA"

26/10/2023

A Cámara de Comercio de Santiago e Beka Credit celebraron no día de hoxe un almorzo empresarial nas instalacións da entidade cameral, presidido pola súa presidenta, María Pais Fajín, e coa participación de Jerónimo Sánchez, Director Comercial e de Desenvolvemento de Negocio de Beka Credit e Miguel Andrés, Director de Vendas de Beka Credit, no que deron a coñecer as diferentes alternativas de financiamento complementarias ao financiamento bancario, as posibilidades existentes actualmente no mercado, as vantaxes que ofrece este tipo de financiamento, a valoración da contorna económica actual e os diferentes vehículos de investimento que Beka Credit comercializa actualmente.

O financiamento alternativo foi, aos poucos, escalando posicións ata converterse nun punto de apoio e un complemento ao tradicional financiamento bancario e supón un potente motor de crecemento para as empresas nas fases de expansión e unha táboa de salvación para gañar liquidez.

“A nosa vocación é financiar o desenvolvemento do tecido empresarial español, complementando a oferta bancaria, a través de solucións de financiamento a medida das empresas, chegando alí onde aos bancos cústalles chegar, por limitacións de risco, de capital ou regulación.”, comenta Jerónimo Sánchez, Director de Desenvolvemento de Negocio de Beka Credit.

Pola súa banda, a Presidenta da entidade compostelá destacou que “a Cámara traballa constantemente para mellorar a oferta de servizos que ofrece ás empresas da súa demarcación. Esta xornada vén reforzar o noso compromiso por ampliar as oportunidades de financiamento das nosas pemes, ofrecendo un financiamento complementario á bancaria tradicional, para contribuír ao seu crecemento e desenvolvemento”.

O primeiro fondo de Beka Credit, Triana SME Lending, lanzouse en maio de 2022 e financiou a máis de 48 empresas españolas por un importe superior aos 200 millóns de euros en tan só 8 meses. Agora, o obxectivo, é ampliar a súa capacidade progresivamente ata os 500 millóns de euros. Este vehículo está dirixido a financiar a longo prazo a pequenas e medianas empresas españolas –principalmente– con estruturas de financiamento flexibles en amortización e garantías.

Beka Credit prepara o lanzamento de novos fondos de crédito 

Tras o éxito alcanzado por Triana SME Lending, Beka Credit ten previsto o lanzamento en 2023 de novos fondos de crédito para continuar ofrecendo financiamento alternativo ás empresas españolas, adaptadas ás distintas necesidades das empresas.

Dentro do conxunto de vehículos de próximo lanzamento, atópanse un fondo de financiamento a curto prazo, outro a longo prazo e outro para financiar o desenvolvemento de proxectos de enerxías renovables, á parte da ampliación de Triana. Con estes novos vehículos, Beka Credit amplía o seu compromiso de ofrecer ás empresas españolas solucións para financiar os seus plans de crecemento, tanto orgánico como inorgánico.

Por iso, para Beka Credit é moi importante ter acceso ás compañías que pertencen á Cámara e que estas coñezan as solucións que poden ofrecer e así poder atopar posibles sinerxias para poder impulsar o crecemento das pemes desta xeografía.

Acerca de Beka Finance

Beka Finance é unha entidade financeira independente, que desenvolve actividades de banca de investimento, xestión de activos e investimento directa. Beka opera a través de diversas compañías reguladas, incluíndo unha Sociedade de Valores (S.V.), unha Sociedade Xestora de Institucións de Investimento Colectivo (SGIIC) e dúas Sociedades xestoras de fondos de titulización. Beka ten como obxectivo encabezar o segmento independente de servizos financeiros en España, mediante o crecemento orgánico e a adquisición e incorporación de equipos e compañías líderes en España no seu segmento de actividade. Beka conta tamén con diversas compañías que operan no segmento Fintech, entre elas Rebellion, un neobanco con máis de 300.000 clientes retail e HeyTrade, un bróker en liña de compravenda de accións con tecnoloxía open banking.
Beka Credit é a división de consultoría en débeda privada de Beka Finance, especializada en proporcionar solucións de financiamento alternativo ás pequenas e medianas empresas.

Acerca da Cámara de Comercio de Santiago

A Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago, creada no ano 1889, é unha Corporación de Dereito Público, segundo dispón a actual normativa estatal e autonómica. Ten como finalidade a representación, promoción e defensa dos intereses xerais do comercio, a industria, os servizos e a navegación, así como a prestación de servizos ás empresas que exerzan as indicadas actividades. Ademais, legalmente está configurada como órgano consultivo e de colaboración coas Administracións Públicas, representando os intereses xerais das empresas ante as mesmas. O seu obxectivo fundamental é conseguir que as empresas da súa demarcación se fagan cada día máis competitivas, axudándoas a adaptarse aos cambios que veñen asociados aos novos modelos produtivos e a un mercado cada vez máis globalizado e en constante transformación.

 

 

Proxecto financiado pola Deputación da Coruña