Aberta a convocatoria da VI edición do Premio Camiño do Emprendemento en colaboración con A Banca

23/01/2020

Conscientes da importancia que ten a creación de empresas para a reactivación da economía e o emprego, e tendo en conta o éxito da anterior convocatoria, a Cámara de Comercio de Santiago convoca, co patrocinio de ABANCA Corporación Bancaria, S.A., o VI Premio “Camiño do Emprendemento 2019/20”, coa finalidade de promover as iniciativas empresariais, e prestar un apoio decidido á posta en marcha, desenvolvemento e consolidación dos máis destacados proxectos. 

Poderán participar neste Premio: 

• Emprendedores que constituísen unha empresa cunha antigüidade non superior a dous anos, en calquera das súas formas xurídicas e que esta teña a súa sede social e de actividade en calquera dos 32 municipios que conforman a demarcación da Cámara de Comercio de Santiago, independentemente da súa actividade principal e do seu sector empresarial, a condición de que esta sexa compatible coa súa localización nun Viveiro de Empresas.

 • Emprendedores que, aínda non constituíndo a súa empresa, atópense na fase de maduración do proxecto empresarial e comprométanse a facelo nun prazo non superior a 6 meses, a condición de que o proxecto teña previsto desenvolverse en calquera dos 32 municipios que conforman a demarcación da Cámara de Comercio de Santiago. En todo caso haberá de tratarse de proxectos que non fosen xa obxecto de incubación no Viveiro de Empresas da Cámara de Comercio de Santiago por un período superior a 3 meses.

A demarcación da Cámara de Comercio de Santiago está conformada polos seguintes municipios: A Baña, Ames, A Pobra do Caramiñal, Arzúa, Brión, Boimorto, Boiro, Boqueixón, Carnota, Dodro, Lousame, Mazaricos, Melide, Muros, Negreira, Noia, O Pino, Outes, Padrón, Porto do Son, Rianxo, Riveira, Rois, Santa Comba, Santiago de Compostela, Santiso, Sobrado, Teo, Toques, Touro, Vedra e Vilasantar. 

O premio consistirá en 3 bolsas do 50% dos gastos de estancia dun emprendedor, durante un ano, no Viveiro de Empresas da Cámara de Comercio de Santiago. Durante ese tempo os emprendedores, ademais do servizo de aloxamento, infraestrutura e loxística, recibirán servizos de acompañamento, consultoría, tutorización e mentorización de o seu proxecto empresarial con a finalidade de favorecer o seu arranque, creación e consolidación, en aras a mellorar as súas expectativas de implantación e supervivencia empresarial. O emprendedor pasará a formar parte da maior rede empresarial de Europa: a rede Incyde, podendo participar nas actividades dinamización e networking que se organicen. 

Ademais, para os proxectos que o requiran, terán dereito a solicitar as liñas de financiamento presentadas por ABANCA con condicións financeiras preferentes. A concesión do financiamento estará suxeita, en todo caso, á previa análise do risco por parte de ABANCA. 

Finalmente todos os participantes cuxos proxectos fosen considerados viables poderán acollerse ao Servizo de Asesoramento da Cámara de Comercio de Santiago, podendo concertar as entrevistas directamente co persoal especializado, a través do propio Viveiro de Empresas.

Estes premios serán compatibles con calquera outro de igual ou distinta natureza que reciba o proxecto que resultase premiado. Poderá ser declarado deserto calquera dos premios e axudas se así o estima o Xurado. 

As solicitudes para a participación no Premio, presentaranse no Rexistro Xeral da Cámara de Comercio de Santiago: Viveiro de Empresas -Polígono de Costa Vella. C/República Checa nº 40. 15707 Santiago de Compostela. As bases da convocatoria do premio poden consultarse na web www.camaracompostela.com. A data límite de recepción de solicitudes será o 20 de Febreiro de 2020 ás 14.00 horas.

 

Proxecto financiado pola Deputación da Coruña