INFORMACIÓN SOBRE AS MEDIDAS PARA AS EMPRESAS ANTE O CORONAVIRUS COVID-19

29/03/2020

1.-MEDIDAS DE NATUREZA ECONÓMICA, LEGAL, LABORAL E DE SEGURIDADE SOCIAL, TRIBUTARIA E NA ORDE XURISDICIONAL ADOPTADAS POLO GOBERNO PARA FACER FRONTE AO IMPACTO ECONÓMICO E SOCIAL DO COVID-19, recollidas na seguinte normativa:

 

DOCUMENTO EXPLICATIVO_1


2.- MEDIDAS DE APOIO AOS TRABALLADORES, FAMILIAS E COLECTIVOS VULNERABLES, DE FLEXIBILIZACIÓN DOS MECANISMOS DE AXUSTE TEMPORAL DA ACTIVIDADE, PARA GARANTIR A LIQUIDEZ DAS EMPRESAS

 

DOCUMENTO EXPLICATIVO_2


3.- INFORME SOBRE AS ACTIVIDADES QUE QUEDAN OU NON SUSPENDIDAS E OS REQUISITOS PARA O SEU DESENVOLVEMENTO COMO CONSECUENCIA DO COVID-19, baseándose no recollido na seguinte normativa:

 

DOCUMENTO EXPLICATIVO_3

 

4.- ACCESO DE EMPRESAS E AUTÓNOMOS AO PRIMEIRO TRAMO DE AVAIS POR IMPORTE DE 20.000 MILLÓNS DE EUROS segundo a seguinte normativa:

 

DOCUMENTO EXPLICATIVO AVAIS

 

5.- PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE PARA AS PERSOAS TRABALLADORAS QUE NON PRESTEN SERVIZOS ESENCIAIS

 

INFORME EXPLICATIVO

Proxecto financiado pola Deputación da Coruña