INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE AS MEDIDAS PARA AS EMPRESAS ANTE O CORONAVIRUS COVID-19

01/10/2020

1.-MEDIDAS DE NATUREZA ECONÓMICA, LEGAL, LABORAL E DE SEGURIDADE SOCIAL, TRIBUTARIA E NA ORDE XURISDICIONAL ADOPTADAS POLO GOBERNO PARA FACER FRONTE AO IMPACTO ECONÓMICO E SOCIAL DO COVID-19, recollidas na seguinte normativa:

DOCUMENTO EXPLICATIVO

 2.- MEDIDAS DE APOIO AOS TRABALLADORES, FAMILIAS E COLECTIVOS VULNERABLES, DE FLEXIBILIZACIÓN DOS MECANISMOS DE AXUSTE TEMPORAL DA ACTIVIDADE, PARA GARANTIR A LIQUIDEZ DAS EMPRESAS

DOCUMENTO EXPLICATIVO

 3.- MEDIDAS URXENTES COMPLEMENTARIAS NO ÁMBITO SOCIAL E ECONÓMICO PARA FACER FRONTE AO COVID-19

DOCUMENTO EXPLICATIVO

4.- PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE PARA AS PERSOAS TRABALLADORAS QUE NON PRESTEN SERVIZOS ESENCIAIS

DOCUMENTO EXPLICATIVO

5.- MEDIDAS URXENTES E COMPLEMENTARIAS PARA APOIA A ECONOMÍA E O EMPREGO

DOCUMENTO EXPLICATIVO 

6.-  MEDIDAS PROCESUAIS E ORGANIZATIVAS NO ÁMBITO DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA 

7.-  MEDIDAS SOCIAIS EN DEFENSA DO EMPREGO

DOCUMENTO EXPLICATIVO

8.- MEDIDAS COMPLEMENTARIAS EN MATERIA AGRARIA, CIENTÍFICA, ECONÓMICA, DE EMPREGO E SEGURIDADE SOCIAL E TRIBUTARIAS.

INFORME EXPLICATIVO

9.- MEDIDAS SOCIAIS DE REACTIVACIÓN DO EMPREGO E PROTECCIÓN DO TRABALLO AUTÓNOMO E DE COMPETITIVIDADE DO SECTOR INDUSTRIAL

INFORME EXPLICATIVO

10.- MEDIDAS URXENTES PARA A REACTIVACIÓN DA ECONOMÍA E O EMPREGO

INFORME EXPLICATIVO 

11.- NOVIDADES NAS REGULACIÓNS DOS ERTES E NA PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDADE RELACIONADOS COA CRISE DO CORONAVIRUS

INFORME EXPLICATIVO

 

Proxecto financiado pola Deputación da Coruña