INFORMACIÓN RELATIVA Á DESESCALADA

17/05/2020

1.- PLAN PARA A TRANSICIÓN HACIA UNHA NOVA NORMALIDADE (véase)

 • GUÍA CON PREGUNTAS E RESPOSTAS FRECUENTES (véase)


2.- CONDICIÓNS DESESCALADA FASE 0 PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIAIS MINORISTAS E SERVIZOS ASIMILADOS, HOSTALARÍA E RESTAURACIÓN.

 • Orde SND/388/2020, de 3 de maio, pola que se establecen as condicións para a apertura ao público de determinados comercios e servizos, e a apertura de arquivos, así como para a práctica do deporte profesional e federado (véase)
 • GUÍA RESUME DAS CONDICIÓNS DESESCALADA FASE 0 (véase)

Esta Orde estará vixente mentres dure o estado de alarma e as súas prórrogas

3.- CONDICIÓNS DESESCALADA FASE 1 PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIAIS MINORISTAS E SERVIZOS ASIMILADOS, HOSTALARÍA E RESTAURACIÓN, ESTABLECEMENTOS CULTURAIS E XIMNASIOS.

 • Orde SND/414/2020, de 16 de maio, establece medidas de flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional establecidas para a fase 1 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade, que entrou en vigor ás 00.00 horas do día 18 de maio de 2020. (véase)
 • Orde SND/399/2020, de 9 de maio, para a flexibilización de determinadas restriccións de ámbito nacional, establecidas tras a declaración do estado de alarma en aplicación da fase 1 do Plan para a transición hacia unha nova normalidade (véase) 
 • Orde SND/427/2020, do 21 de maio, pola que se flexibilizan certas restricións derivadas da emerxencia sanitaria provocada polo COVID-19 a pequenos municipios e a entes locais de ámbito territorial inferior. Entrou en vigor o 22 de maio de 2020 (véase)
 • GUÍA RESUMO DAS CONDICIÓNS DESESCALADA FASE 1 (véase)
 • GUÍA RESUMO DA FLEXIBILIZACIÓN DAS CONDICIÓNS DE DESESCALADA FASE 1 PARA PEQUENOS MUNICIPIOS E ENTES LOCAIS DE ÁMBITO TERRITORIAL INFERIOR (véase)


4.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN NO ÁMBITO DO COMERCIO MINORISTA

 • Protocolo e guía de boas prácticas dirixidas ao establecemento comercial en establecimiento físico no sedentario (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) (véase)
 • Recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus no comercio. Xunta de Galicia(véase)
 • Preguntas e respostas sobre as recomendacións perventivas de saúde laboral no comercio. Xunta de Galicia(véase)
 • Recomendación preventivas de de saúde laboral ante o coronavirus nas perruquerías. Xunta de Galicia (véase)
 • Preguntas e respostas sobre as recomendacións perventivas de saúde laboral nas peruquerías. Xunta de Galicia(véase)
 • Cartel Perruquerias Prevención (véase)

5.- USO OBRIGATORIO DE MÁSCARAS 

 • Orde SND/422/2020, de 19 de maio, pola que se regulan as condicións para o uso obrigatorio de máscara durante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 (véase)
 • Documento explicativo (véase)

6.- FASE 2

Proxecto financiado pola Deputación da Coruña