GUIAS RESUMO ACTUALIZADAS LIMITACIÓNS E RESTRICIÓNS

18/04/2021

GUIA RESUMO NOVAS LIMITACIÓNS (preme aqui)

GUÍA RESUMO MEDIDAS DE PREVENCIÓN (preme aqui)

CERTIFICADO XUSTIFICATIVO DE DESPRAZAMENTO POR MOTIVOS LABORAIS (preme aqui)

DECLARACIÓN RESPONSABLE XUSTIFICATIVA DE SITUACIÓN DE ACTIVIDADE DE TRABALLADOR/A AUTÓNOMO/A (preme aqui)

CERTIFICADO XUSTIFICATIVO DE DESPRAZAMENTO POR MOTIVOS LABORAIS EN HORARIO DE MOBILIDADE LIMITADA (preme aqui)

DECLARACIÓN RESPONSABLE XUSTIFICATIVA DE SITUACIÓN LABORAL ACTIVA DUN SOCIO/ADMINISTRADOR DUNHA SOCIEDADE (preme aqui)

Guía informativa sobre as actuacións establecidas pola Orde de 17 de marzo para a posta en marcha do PLAN DE HOSTALARIA SEGURA DA CCAA DE GALICIA (preme aquí)

Proxecto financiado pola Deputación da Coruña