GUIA RESUMO COAS LIMITACIÓNS ESTABLECIDAS POLO DECRETO 39/2021 DE 05 MARZO

08/03/2021

GUIA RESUMO NOVAS LIMITACIÓNS (preme aqui)

GUÍA RESUMO MEDIDAS DE PREVENCIÓN (preme aqui)

CERTIFICADO XUSTIFICATIVO DE DESPRAZAMENTO POR MOTIVOS LABORAIS (preme aqui)

DECLARACIÓN RESPONSABLE XUSTIFICATIVA DE SITUACIÓN DE ACTIVIDADE DE TRABALLADOR/A AUTÓNOMO/A (preme aqui)

CERTIFICADO XUSTIFICATIVO DE DESPRAZAMENTO POR MOTIVOS LABORAIS EN HORARIO DE MOBILIDADE LIMITADA (preme aqui)

DECLARACIÓN RESPONSABLE XUSTIFICATIVA DE SITUACIÓN LABORAL ACTIVA DUN SOCIO/ADMINISTRADOR DUNHA SOCIEDADE (preme aqui)

Proxecto financiado pola Deputación da Coruña