O crecemento da economía en 2021 e 2022 será insuficiente para compensar a perda de emprego provocada pola COVID-19

Proxecto financiado pola Deputación da Coruña