A Cámara de Comercio de España rebaixa as previsións de crecemento económico ata o 4,7% en 2021 e o 5,5% en 2022

08/11/2021

A recuperación da economía española, tras o histórico esborralle provocado pola pandemia, perde o fol inicialmente previsto. A Cámara de Comercio de España rebaixou as súas previsións de crecemento da economía, tanto para este exercicio – do 5,9% ao 4,7%- como para o próximo -do 6,2% ao 5,5%.

Esta forte revisión á baixa explícase por múltiples factores: a escaseza de compoñentes, que está a afectar sobre todo á actividade industrial (aínda que tamén se está estendendo a servizos con maior vocación manufactureira, como o comercio por xunto, o transporte e a loxística, ou determinados servizos profesionais); o encarecemento de determinadas materias primas e subministracións, ou un ritmo de execución dos fondos europeos Next Generation inferior ao planeado.

Polo que se refire á demanda interna, o compoñente que experimenta a maior rebaixa é a formación bruta de capital fixo, que crecerá este ano un 3,3% en lugar do 7,1% estimado con anterioridade, debido sobre todo ao investimento en construción, que experimentará un descenso do 2,8%, fronte ao avance do 4% previsto nun principio. Este retroceso obedece tanto a un incremento da demanda de vivenda e obra civil inferior ao esperado, como ao menor ritmo de execución dos fondos europeos.

Esta é tamén a causa do menor dinamismo do consumo público, que crecerá este ano un 3%, fronte ao 4,8% calculado con anterioridade, e un 2,3% en 2021.

Os problemas de abastecemento de bens, compoñentes e materias primas deixaranse notar na demanda externa, cun menor crecemento das exportacións e, sobre todo, das importacións, aínda que o sector exterior mantén a súa puxanza con incrementos das exportacións do 12,6% este ano e do 11,6% o próximo, e das importacións cun aumento do 10,7% e o 9,7%, respectivamente. En todo caso, o sector exterior da economía española contribuirá positivamente ao crecemento, reflexo da consolidada internacionalización do noso tecido empresarial.

A pesar da retardación no ritmo de crecemento da economía, o mercado laboral comportarase mellor do esperado. Así, revísase á alza a previsión de creación de emprego, tanto en 2021 como en 2022, á vez que se espera un descenso máis acusado da taxa de paro, que se situará no 15,3% este ano e o 14,4% o próximo, en media anual. Entre 2021 e 2022 prevese a creación de 1,6 millóns de postos de traballo.

En relación coa inflación, prevese un incremento do IPC do 2,7% de media anual este exercicio e do 2,6% o seguinte, duplicando practicamente a taxa media estimada con anterioridade para 2022, 1,4%. Espérase que as tensións que se están producindo nos prezos das subministracións e as materias primas reflíctanse na inflación subxacente, sobre todo, o próximo ano, cando se anticipa unha taxa media do 1,5%, fronte ao 0,6% estimado para o conxunto de 2021.

Reformas estruturais

Neste contexto de recuperación económica máis lenta do esperado e crecentes tensións inflacionistas, resulta imprescindible acometer os investimentos e reformas estruturais que demanda a economía. Para iso, o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, apoiado polos fondos Next Generation EU, representa unha oportunidade histórica para modernizar o tecido produtivo e para impulsar a actividade e a creación emprego. En paralelo, resulta tamén esencial establecer un compromiso a medio prazo crible para a redución do déficit e a débeda pública. Se non se avanza neste sentido desde leste mesmo momento, a economía española podería verse en dificultades #ante unha hipotética revisión dos programas de estímulo do BCE, de manterse no tempo a contorna inflacionario actual.

Proxecto financiado pola Deputación da Coruña