Observatorio de Competitividade Empresarial

18/01/2022

O 71,9% % das empresas españolas víronse afectadas pola crise derivada do Covid-19, segundo o Observatorio de Competitividade Empresarial da Cámara de Comercio de España. Tan só un 28,1% consideran que as repercusións económicas da crise sanitaria foron entre escasas e nulas para a súa actividade. Por sectores, o máis afectado foi o comercio, no que un 83,3% das empresas declaran verse prexudicadas, seguido da industria (un 72,8%), os servizos (un 72,1%) e, en menor medida, a construción (un 63,2%).

Atendendo ao tamaño, son as microempresas con menos de 10 traballadores as máis afectadas (un 75,3%), seguidas das grandes empresas (un 70,9%). Entre as pequenas e medianas empresas, as que teñen entre 10 e 249 empregados, a porcentaxe das que se recoñecen prexudicadas sitúase por baixo do 70%.

Fondos Next Generation EU

Polo que se refire aos Fondos Next Generation EU, o grao de coñecemento por parte das empresas españolas mellora paulatinamente. Se no Estudo de Clima Empresarial presentado pola Cámara de Comercio de España o pasado mes de outubro, só 4 de cada dez empresas dicía coñecer eses fondos, neste Observatorio de Competitividade xa son 6 de cada dez as que están ao tanto da súa existencia. É dicir, en dous meses o grao de coñecemento dos Fondos Next Generation EU incrementouse en 20 puntos porcentuais.

Por sectores, son as empresas industriais as que en maior medida están familiarizadas cos fondos (68,7%), seguidas das de servizos (61,6%). O menor grao de coñecemento dáse entre as empresas do sector da construción (56,1%) e o comercio (50,5%).

Teniendo en cuenta o tamaño das empresas, existe unha relación directa entre a dimensión e o seu coñecemento das axudas. Leste chega ao 83,9% no caso das que teñen entre 50 e 249 empregados; o grao de familiaridade cos fondos descende ao 65,1% entre as empresas de 10 a 49 traballadores, e sitúase por baixo da metade (un 48%) entre as microempresas con menos de 10 de empregados.

O interese por acceder ás axudas en maioritario no tecido empresarial, de modo que o 57,3% das compañías estarían interesadas nas mesmas, especialmente por parte das compañías de maior dimensión. Respecto a a aplicación efectiva das axudas, as empresas advirten sobre o risco de que a excesiva burocracia asociada aos fondos Next Generation EU pode supoñer para a súa solicitude e utilización (puntuación 4,2 nunha escala de 1 a 5). Aquí podes descargarche o Observatorio completo.

Proxecto financiado pola Deputación da Coruña