Encomenda de Xestión ás Cámaras de Comercio Galegas

16/06/2022

Hoxe, publícase no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co artigo 8.4 da dita lei, a encomenda de xestión do Instituto Galego de Promoción Económica en favor do Consello Galego de Cámaras para a colaboración técnica na valoración obxectiva dos proxectos para a súa declaración como iniciativas empresariais prioritarias (Lei 5/2017), como proxectos estratéxicos (Decreto lexislativo 1/2015) e como proxectos sectoriais (Lei 1/2021), formalizada no convenio asinado o 20 de maio de 2022.

Proxecto financiado pola Deputación da Coruña