Subvenciones y ayudas

IGAPE

BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DOS OBRADOIROS E DAS AXUDAS Á DIXITALIZACIÓN INDUSTRIA 4.0

BASES REGULADORAS AXUDAS E CONVOCATORIA DAS AXUDAS AOS PROXECTOS DE INVESTIMENTO EMPRESARIAL.- IGAPE

PROGRAMA RE-ACCIONA - IGAPE

PROGRAMA CHEQUES DIXITALIZACIÓN COVID-19 - IGAPE

AXUDAS AOS PROXECTOS DOS COMERCIOS RETALLISTAS GALEGOS PARA CONTRIBUÍR Á REACTIVACIÓN DO COMERCIO GALEGO GARANTINDO A SEGURIDADE LABORAL E A XERACIÓN DE CONFIANZA NO CONSUMIDOR- IGAPE

BASES REGULADORAS DAS AXUDAS AOS PROXECTOS DE EMPRESAS GALEGAS PARA GARANTIR A SEGURIDADE LABORAL E XERAR CONFIANZA NO CONSUMIDOR- IGAPE

 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA PROGRAMA EMPREGO AUTÓNOMO

BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DO PROGRAMA CHEQUE AUTÓNOMO SEGUIMOS ADIANTE

BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE FOMENTO E CONSOLIDACIÓN DO EMPREGO PARA AS PEQUENAS EMPRESAS DE NOVA CREACIÓN

BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DOO PROGRAMA DE INCENTIVOS ÁS EMPRESAS CUALIFICADAS COMO INICIATIVAS DE EMPREGO DE BASE TECNOLÓXICA

BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DO PROGRAMA BONO RENOVA NOS NEGOCIOS DAS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS

BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DAS AXUDAS PARA A CONCILIACIÓN POR MATERNIDADE OU PATERNIDADE DA PERSOA TRABALLADORA AUTÓNOMA

BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA PROGRAMA DO BONO NOVA OPORTUNIDADE DAS PERSOAS AUTÓNOMAS

BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE AXUDAS PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAS TRABALLADORAS REMUDISTAS

PROGRAMA EMPREGA XUVENTUDE DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN E FORMACIÓN DE PERSOAS MOZAS

PROGRAMA DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA DAS PERSOAS DESEMPREGADAS PARADAS DE LONGA DURACIÓN

PROGRAMA EMPREGA DISCAPACIDADE E EXCLUSIÓN, DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN, FORMACIÓN E EMPREGO CON APOIO

PROGRAMA EMPREGA MULLER PARA A CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA E A FORMACIÓN DAS MULLERES DESEMPREGADAS

SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO EMPRENDEMENTO EN ECONOMÍA SOCIAL. (APROL ECONOMÍA SOCIAL)

SUBVENCIÓNS PARA O IMPULSO DA COMERCIALIZACIÓN DIXITAL

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DAS AXUDAS DO PROGRAMA EMEGA PARA O FOMENTO DO EMPRENDEMENTO FEMININO EN GALICIA

BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA SUBVENCIÓNS PARA PROMOVER O AUTOEMPREGO E A ACTIVIDADE EMPRENDEDORA EN GALICIA DAS PERSOAS GALEGAS RETORNADAS E DOS SEUS DESCENDENTES

AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS

BASES E CONVOCATORIA SUBVENCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DE FUNCIÓNS DE ARTES ESCÉNICAS E MÚSICA DURANTE O ANO 2020

BASES E CONVOCATORIA SUBVENCIÓNS AO IMPULSO DO SECTOR ESCÉNICO GALEGO

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN

CONVOCATORIA DAS AXUDAS PARA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DA PARTICIPACIÓN GALEGA NO PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACION E INNOVACIÓN DA UNIÓN EUROPEA (HORIZON 2020)

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA ANUALIDADE 2020 PLAN DE TRANSICIÓN A UNHA MOBILIDADE EFICIENTE

CONCELLO DE RIBEIRA

CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A MELLORA E INNOVACIÓN DO COMERCIO LOCAL- CONCELLO DE RIBEIRA

 DEPUTACIÓN A CORUÑA

PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A EMPRESAS AUDIOVISUAIS PARA APOIAR A DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZAIÓN E EXHIBICIÓN AUDIOVISUAL EN LINGUAL GALEGA NA PROVINCIA DA CORUÑA

AXUDAS PARA O FOMENTO DA CONTRATACIÓN DA MOCIDADE DA PROVINCIA DA CORUÑA (PROXECTO PEL RELEVO)

AXUDAS PARA O FOMENTO DO EMPRENDEMENTO ENTRE A MOCIDADE DA PROVINCIA DA CORUÑA  (PROXECTO PEL RURINNOVA)

T_PROYECTO_FINANCIADO