Subvenciones y ayudas

 

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

AXUDAS PARA A CONCILIACIÓN POR MATERNIDADE OU PATERNIDADE DA PERSOA TRABALLADORA AUTÓNOMA

BASES REGULADORAS PARA A SELECCIÓN DE PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS E PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS, ÁS CALES SE PRESTARÁN SERVIZOS DE DIAGNOSE OU ANÁLISE DO ESTADO E POTENCIAL DA RSE, FORMACIÓN E IMPLANTACIÓN DAS PRIMEIRAS ACCIÓNS, A TRAVÉS PROGRAMA RESPONSABILÍZATE

PROGRAMA DE APOIO Á RECUPERACIÓN DE NEGOCIOS EN CRISE OU SEN REMUDA XERACIONAL MEDIANTE FÓRMULA DE ECONOMÍA SOCIAL

AXUDAS Á PROMOCIÓN DE EMPREGO AUTÓNOMO. PROGRAMA I

AXUDAS A PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS POLA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSOAS ASALARIADAS. PROGRAMA II

PLAN GALICIA EMPREGA DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN E Á FORMACIÓN NA EMPRESA ORDINARIA

PROGRAMA I FOMENTO E CONSOLIDACIÓN DO EMPREGO NAS PEQUENAS EMPRESAS DE NOVA CREACIÓN

PROGRAMA II DE INCENTIVOS ÁS EMPRESAS CUALIFICADAS COMO INICIATIVAS DE EMPREGO DE BASE TECNOLÓXICA

PROGRAMA EMEGA PARA O FOMENTO DOEMPRENDEMENTO FEMININO EN GALICIA

PROGRAMA DO BONO DAS PERSOAS AUTÓNOMAS

AXUDAS Á CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL, POR REDUCCIÓN DA XORNADA DE TRABALLO COMO MEDIDA DE FOMENTO DA CONCILIACIÓN E CORRESPONSABILIDADE

III PLAN DE RESCATE DAS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS, PROFESIONAIS E EMPRESAS PARTICULARMENTE AFECTADAS POLA CRISE DA COVID-19. PROGRAMA I

III PLAN DE RESCATE DAS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS, PROFESIONAIS E EMPRESAS PARTICULARMENTE AFECTADAS POLA CRISE DA COVID-19. PROGRAMA II

III PLAN DE RESCATE DAS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS, PROFESIONAIS E EMPRESAS PARTICULARMENTE AFECTADAS POLA CRISE DA COVID-19. PROGRAMA III

PROGRAMA DE AXUDAS PARA IMPLANTAR A IGUALDADE LABORAL, A CONCILIACIÓN E A RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)   (preme)

SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO EMPRENDEMENTO EN ECONOMÍA SOCIAL PROGRAMA APROL-ECONOMÍA SOCIAL. PROGRAMA I. FOMENTO DO EMPREGO EN COOPERATIVAS E SOCIEDADES LABORAIS    (preme)

SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO EMPRENDEMENTO EN ECONOMÍA SOCIAL PROGRAMA APROL-ECONOMÍA SOCIAL. PROGRAMA II. FOMENTO DO ACCESO Á CONDICIÓN DE PERSOA SOCIAL   (preme)

 

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE

AXUDAS PARA O SECTOR EDITORIAL GALEGO, RELATIVAS A GASTOS DE EDICIÓN, DISTRIBUCIÓN E COMERCIALIZACIÓN DAS PUBLICACIÓNS EDITORIAIS NO ANO 2021

 

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO

AXUDAS PARA OS ESTABLECEMENTOS DE LECER NOCTURNO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA PROMOVER O AUTOEMPREGO E A ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E DE SUBVENCIÓNS COVID-19 PARA O MANTEMENTO DO AUTOEMPREGO EN GALICIA DAS PERSOAS EMIGRANTES GALEGAS RETORNADAS (preme)


VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN 

SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DA COMERCIALIZACIÓN DA ARTESANÍA GALEGA E O IMPULSO DA COMPETITIVIDADE DO SECTOR ARTESÁN

SUBVENCIÓNS PARA A IMPLANTACIÓN E PULO DA ESTRATEXIA DIXITAL E MODERNIZACIÓN DO SECTOR COMERCIAL E ARTESANAL    (preme)

  

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN

AXUDAS AO DESEÑO PARA A MELLORA DA CAPACIDADE DE INNOVACIÓN E SUSTENTABILIDADE DAS EMPRESAS EN GALICIA. PROGRAMA DESEÑAPEME

PROGRAMA INNOVAPEME. AXUDAS PARA A MELLORA DA CAPACIDADE DE INNOVACIÓN DAS EMPRESAS EN GALICIA   (preme)

 

AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS

SUBVENCIÓNS PARA PROFESIONAIS AUTÓNOMOS E EMPRESAS QUE SUFRAN PERDAS DE INGRESOS DERIVADOS DA CRISE PROVOCADA POLA COVID-19 PARA DESENVOLVER ESPECTÁCULOS MUSICAIS CON PÚBLICO, DENTRO DA PROGRAMACIÓN DO XACOBEO 21-22

 

AXENCIA TURISMO DE GALICIA

SUBVENCIÓNS AO SECTOR DA HOSTALARÍA PARA A PROMOCIÓN DA DIXITALIZACIÓN E O MÁRKETING DIXITAL

SUBVENCIÓNS AOS ESTABLECEMENTOS HOTELEIROS E DE RESTAURACIÓN

 

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS DE ENERXÍA FOTOVOLTAICA PARA O ANO 2021-2022

PROGRAMA BONO ENERXÍA PEME  (preme)

 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

LIÑA DE AXUDAS PEL RELEVO CREACIÓN DE EMPREGO PARA A XUVENTUDE    (preme)

 

CONCELLO DE SANTIAGO

BASES CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE CHEQUES DE CONSULTORÍA DO PROGRAMA COIDAR PARA MELLORAR. ANUALIDADE 2021

AXUDAS DE APOIO A ACTIVIDADES CULTURAIS PARA O SECTOR PROFESIONAL 2021    (preme)

CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O RESCATE DA RESTAURACIÓN, HOSPEDAXE E TURISMO DO CONCELLO DE SANTIAGO AFECTADO POLA CRISE DA COVID-19. ANUALIDADE 2021    (preme)

BASES E CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O RESCATE DO COMERCIO LOCAL AFECTADO POLA CRISE DA COVID-19 ANUALIDADE 2021   (preme)

 

CONCELLO DE AMES

AXUDAS REACTIVA AMES DIRIXIDAS Á CREACIÓN E CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS PARA O MANTEMENTO DO EMPREGO E TECIDO EMPRESARIAL LOCAL

 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

AYUDAS DIRIGIDAS AL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO DE JÓVENES INSCRITOS EN EL FICHERO DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL

 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

CONVOCATORIA AYUDAS DEL CERTAMEN NACIONAL DE JÓVENES EMPRENDEDORES

 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE APOYO A PERSONAS EMPRENDEDORAS EN EL EJERCICIO 2021 EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEAVERDE COFINANCIADO POR EL FSE

  

 

Proxecto financiado pola Deputación da Coruña