Subvenciones y ayudas

 

 CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

III PLAN DE RESCATE DAS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS, PROFESIONAIS E EMPRESAS PARTICULARMENTE AFECTADAS POLA CRISE DA COVID-19. PROGRAMA I

III PLAN DE RESCATE DAS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS, PROFESIONAIS E EMPRESAS PARTICULARMENTE AFECTADAS POLA CRISE DA COVID-19. PROGRAMA II

III PLAN DE RESCATE DAS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS, PROFESIONAIS E EMPRESAS PARTICULARMENTE AFECTADAS POLA CRISE DA COVID-19. PROGRAMA III

PROGRAMA DE AXUDAS PARA IMPLANTAR A IGUALDADE LABORAL, A CONCILIACIÓN E A RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)   (preme)

SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO EMPRENDEMENTO EN ECONOMÍA SOCIAL PROGRAMA APROL-ECONOMÍA SOCIAL. PROGRAMA I. FOMENTO DO EMPREGO EN COOPERATIVAS E SOCIEDADES LABORAIS    (preme)

SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO EMPRENDEMENTO EN ECONOMÍA SOCIAL PROGRAMA APROL-ECONOMÍA SOCIAL. PROGRAMA II. FOMENTO DO ACCESO Á CONDICIÓN DE PERSOA SOCIAL   (preme)

 

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO

AXUDAS PARA OS ESTABLECEMENTOS DE LECER NOCTURNO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA PROMOVER O AUTOEMPREGO E A ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E DE SUBVENCIÓNS COVID-19 PARA O MANTEMENTO DO AUTOEMPREGO EN GALICIA DAS PERSOAS EMIGRANTES GALEGAS RETORNADAS (preme)


VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN 

SUBVENCIÓNS PARA A IMPLANTACIÓN E PULO DA ESTRATEXIA DIXITAL E MODERNIZACIÓN DO SECTOR COMERCIAL E ARTESANAL    (preme)

  

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN

PROGRAMA INNOVAPEME. AXUDAS PARA A MELLORA DA CAPACIDADE DE INNOVACIÓN DAS EMPRESAS EN GALICIA   (preme)

  

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

PROGRAMA BONO ENERXÍA PEME   (preme)

 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

LIÑA DE AXUDAS PEL RELEVO CREACIÓN DE EMPREGO PARA A XUVENTUDE    (preme)

 

CONCELLO DE SANTIAGO

AXUDAS DE APOIO A ACTIVIDADES CULTURAIS PARA O SECTOR PROFESIONAL 2021    (preme)

CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O RESCATE DA RESTAURACIÓN, HOSPEDAXE E TURISMO DO CONCELLO DE SANTIAGO AFECTADO POLA CRISE DA COVID-19. ANUALIDADE 2021    (preme)

BASES E CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O RESCATE DO COMERCIO LOCAL AFECTADO POLA CRISE DA COVID-19 ANUALIDADE 2021   (preme)

 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

AYUDAS DIRIGIDAS AL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO DE JÓVENES INSCRITOS EN EL FICHERO DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL

 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

CONVOCATORIA AYUDAS DEL CERTAMEN NACIONAL DE JÓVENES EMPRENDEDORES

 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE APOYO A PERSONAS EMPRENDEDORAS EN EL EJERCICIO 2021 EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEAVERDE COFINANCIADO POR EL FSE

  

 

Proxecto financiado pola Deputación da Coruña