Subvenciones y ayudas

  

AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS

SUBVENCIÓNS A FESTIVAIS DE MÚSICA E ARTES ESCÉNICAS

SUBVENCIÓNS ÁS ACTIVIDADES DE DISTRIBUCIÓN PARA INDUSTRIAS CULTURAIS

SUBVENCIÓNS A SALAS DE ARTES ESCÉNICAS DE TITULARIDADE PRIVADA

SUBVENCIÓNS A PROXECTOS DESENVOLVIDOS POR EMPRESAS GALEGAS DE EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA DE CARÁCTER COMERCIAL QUE FAVOREZAN A RECUPERACIÓN ECONÓMICA DO SECTOR AO ABEIRO DO PROGRAMA HUB DA INDUSTRIA CREATIVA GALEGA

PROGRAMA HUB DA INDUSTRIA CREATIVA GALEGA

SUBVENCIÓNS PARA A COMERCIALIZACIÓN E DIFUSIÓN DE PROXECTOS E OBRAS AUDIOVISUAIS E VIDEOXOGOS EN FOROS DE NEGOCIO ESPECIALIZADOS E EVENTOS DE CINE

 

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN

AXUDAS PARA A MELLORA DA CAPACIDADE DE INNOVACIÓN DAS EMPRESAS EN GALICIA

 

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS DE MELLORA ENERXÉTICA, DIRIXIDA A AUTÓNOMOS E PEMES DO SECTOR SERVIZOS

 

AXENCIA TURISMO DE GALICIA

SUBVENCIÓNS PARA ACTUACIÓN DE MELLORA DAS INFRAESTRUCTURAS DOS ESTABLECEMENTOS TURÍSTICOS DE ALOXAMENTO E DE RESTAURACIÓN

 

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES

AXUDAS PARA O SECTOR EDITORIAL GALEGO

 

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL

AXUDAS PARA OS INVESTIMENTOS EN TRANSFORMACIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS AGRARIOS

 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

PROGRAMA DE COMERCIO CIRCULAR

 

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

AXUDAS PROGRAMA EMEGA PARA O FOMENTO DO EMPRENDEMENTO FEMININO EN GALICIA

SUBVENCIÓNS PARA APOIAR INICIATIVAS DE EMPRENDEMENTO

PROGRAMA DE AXUDAS A PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS POLA CONTRATACIÓN INDEFINIDA E A FORMACIÓN DE PERSOAS ASALARIADAS

PLAN GALICIA EMPREGA DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN E Á FORMACIÓN NA EMPRESA ORDINARIA

AXUDAS XEMPRE AUTÓNOMO PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO

PROGRAMA DO BONO DAS PERSOAS AUTÓNOMAS

PROGRAMA IMPACTO AUTÓNOMO

 

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

PEL-EMPRENDE INVESTIMENTO 2023

PEL-PEMES CREACIÓN E AMPLIACIÓN 2023

PEL-AUTÓNOMOS/AS 2023

PEL-PEMES MANTEMENTO 2023 

 

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

AXUDAS ECONÓMICAS DIRIXIDAS A EMPRESAS QUE REALICEN PUBLICACIÓNS PERIÓDICAS ESCRITAS INTEGRAMENTE EN GALEGO

 

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

SUBVENCIÓNS PARA A TRANSFORMACIÓN DIXITAL E MODERNIZACIÓN DO SECTOR COMERCIAL E ARTESANAL

 

CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

SUBVENCIÓNS DESTINADAS A APOIAR ÁS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Proxecto financiado pola Deputación da Coruña