APLICACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DISRUPTIVAS PARA O ESCALADO DA STARUP
Data: 27/11/2023
Hora: 15:30 - 18:30

Proxecto financiado pola Deputación da Coruña