aviso legal consultas como llegar enlaces boletin informativo noticias inicio (+34)981596800
Vivero de Empresas

Noticias

PROGRAMA SOCIAL MEDIA, MÁRKETING DIXITAL E EMPRENDEMENTO


En colaboración coa Fundación Incyde e o Concello de Santiago estamos a impartir o programa formativo “Social Media, Márketing Dixital e Emprendemento”.

O obxectivo deste programa de emprendemento é o de proporcionar unha visión global das distintas áreas funcionais da empresa para poder determinar oportunidades de mercado e desenvolver o Plan de Empresa e o Plan de Mellora, sempre coa axuda das ferramentas de xestión para favorecer a súa posta en marcha. Unha vez desenvolvido, o promotor ou promotora pódeo empregar como guía de referencia para a posta en marcha e/ou consolidación do seu negocio. E tamén lle pode servir como medio de argumentación da súa viabilidade ante entidades públicas e financeiras.

Ademais, o programa axudará aos/ás participantes a definir a súa propia estratexia de comunicación nas redes sociais, o plan de marketing dixital e a execución de accións para mellorar a reputación e o posicionamento dos seus produtos e/ou servizos en internet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Cámara de Comercio de Santiago organizou, hoxe 24 de xullo, unha xornada informativa sobre axudas ao emprendemento feminino.

 

Susana López Abella, Secretaria Xeral de Igualdade, profundizou no Programa EMEGA 2019 que ten como finalidade fixar as bases reguladoras para a convocatoria de axudas, en réxime de concurrencia competitiva, para incentivar ás mulleres emprendedoras de Galicia na posta en marcha, mellora ou reactivación de iniciativas empresariais.

Nesta proposta tamén se inclúen medidas complementarias para favorecer a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, así como para facilitar o acceso aos servizos específicos de acompañamento, asesoramento e tutorización co fin de facilitar a implantación e a consolidación de proxectos empresariais promovidos por mulleres. Ademais, proporcionaronse as claves acerca das axudas e subvencións do Plan Galego de Conciliación e Corresponsabilidade, que constitúen unha ferramenta deseñada en prol da igualdade de dereitos e oportunidades entre mulleres e homes, conscientes de acadar unha conciliación corresponsable.

Por outra banda, Rosa Mary Cardeso, Secretaria Xeral da Cámara de Comercio de Santiago, falou dos Programas de apoio ao emprendemento feminino (PAEM). Un programa que ten como obxectivo básico sensibilizar ás mulleres e ao seu entorno no autoemprego e na actividade empresarial, actuando como instrumento eficaz para a creación e consolidación de empresas lideradas por mulleres.

As accións a desenvolver no programa plantéxanse a través da creación dunha rede de gabinetes presenciais de promoción empresarial que proporcionan accións de sensibilización, información, asesoramento e orientación ás mulleres emprendedoras e empresarias, en relación co inicio da súa actividade como profesionais autónomas ou na posta en funcionamento de accións empresariais. Este tipo de programas, conta cun servizo de asesoramento on-line a través da páxina web www.empresarias.camara.es que en menos de 48 horas responde ás consultas das emprendedoras e empresarias achegandoas ás novas tecnoloxías.

 

 

 

 

ESTUDANTES DE ERASMUS + YOUTHNEST.CREA VISITARON  A INCUBADORA DA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO.

 

Hoxe ,20 de junio do 2019 , recibimos nas nosas instalacións a un grupo de mozos europeos participantes no proxecto europeo do programa Eramus + YouthNest.crea: incubadora transnacional de emprendemento creativo no rural europeo. As xornadas están destinadas a transmitir valores empresariais e cooperativos vinculados á economía social, e dar a coñecer as cooperativas e sociedades laborais como formas xurídicas idóneas para a posta en marcha e desenvolvemento de proxectos empresariais.

 

 

 

 

 

 

TALLER GRATUÍTO “ COMO ATRAER FINANCIAMENTO PARA A CREACIÓN DO MEU PROXECTO EMPRESARIAL”

A Cámara de Comercio de Santiago de Compostela celebróu  do 2 ao 5 de abril do 2019,  un taller gratuíto sobre “Como atraer financiamento para a creación dun proxecto empresarial” no viveiro de empresas de Costa Vella, en horario de  09:00 a 14:00 horas. Esta actividade enmárcase no programa de actuación 2018/19 Eusumo Economía Social de Galicia. A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de Galicia para o fomento do cooperativismo e a economía social que conta co financiamento do Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

 O taller ten por obxecto que os participantes coñeceran os distintos sistemas de financiamento de proxectos, tanto públicos como privados, con especial referencia aos máis novidosos e menos empregados como son o Crowdfundig ou o Business Angel. Ademais, os alumnos aprenderon a resolver supostos prácticos sobre o financiamento dunha empresa, coñeceron modelos de presentación para solicitar financiamento para un proxecto de empresa e analizaron como realizar presentacións eficaces de proxectos.

 

 

 

 

VISITA AO VIVEIRO DE EMPRESAS DE PARTICIPANTES DA " LANZADERA DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO " DE SANTIAGO

A Cámara de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela, en colaboración co Concello de Santiago, organizou hoxe 29 de marzo de 2019 unha visita guiada ao viveiro de empresas de Costa Vella para un grupo de participantes  da “Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario de Santiago”, un programa impulsado pola Fundación Santa María La Real del Patrimonio Histórico, Fundación Telefónica e Xunta de Galicia que conta con financiamento do Fondo Social Europeo. O proxecto de innovación social está orientado a mellorar a intervención coas persoas desempregadas. 

 As lanzadeiras de emprego representan unha nova filosofía na intervención social do desemprego. Nacen en 2013 da man do arquitecto, debuxante, humorista e escritor José María Pérez, máis coñecido como “Peridis” (Cabezón de Liébana-Cantabria, 1941), como presidente da Fundación Santa María La Real del Patrimonio Histórico, para ofrecer unha alternativa e solución ao momento actual de crise económica global e as elevadas taxas de paro. Despréndense dos comportamentos pasivos, asociados de forma tradicional á persoa desempregada, e chaman ao traballo en equipo comprometido e proactivo para que as persoas recobren a ilusión e descubran todas as competencias e habilidades de que dispoñen para atopar traballo ou desenvolver o seu proxecto empresarial. 

 

 

 

ESTUDANTES DE INTERCAMBIO NO IES XELMÍREZ I VISITAN O VIVEIRO DE EMPRESAS DA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO.

O viveiro de empresas da Cámara de Comercio de Santiago de Compostela recibiu, hoxe 29 de marzo do 2019 ,a visita dun grupo de alum@s extranxeiros de intercambio no Xelmírez I.  A visita celebrouse ás 12:30 horas. Estes estudantes coñeceron as instalacións da incubadora e asistiron a unha charla informativa sobre emprendemento cooperativo. As sesións, de carácter informativo e divulgativo, están destinadas a estimular o autoemprego e difundir o mundo da empresa de economía social como unha posibilidade real de integración no mercado laboral.

 Queremos agradecer a colaboración do Pazo de Raxoi e o Cersia Empresa na organización desta xornada  

 

 

 

 

 

ESTUDANTES DO IES XULIÁN MAGARIÑOS COÑECEN O VIVEIRO DE EMPRESAS DA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO.

Unha trintena de alumn@s , 4 ESO, 1º de C.M e 2º de Formación Profesional Básica do Ies Xulián Magariños visitaron hoxe 29 de marzo do 2019  o noso viveiro de empresas de Costa Vella para coñecer as súas instalacións e funcionamento. Ademáis, asistiron a unha charla divulgativa sobre o emprendemento cooperativo na que Carolina Lodeiro Malde lles falou sobre a súa empresa Wayna Consultora e lles relatou a súa experiencia como emprendedora.

Esta actividade enmárcase no programa de actuación 2018/19 Eusumo Economía Social de Galicia. A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de Galicia para o fomento do cooperativismo e a economía social que conta co financiamento do Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

 

 

XORNADA NO IES XULIÁN MAGARIÑOS.

Hoxe martes , 26 de marzo, un técnico da Cámara ofreceu unha charla divulgativa no IES XULIÁN MAGARIÑOS  para un grupo de 60 estudantes da 4º eso, 1º de C.M e 2º de Formación Profesional Básica , ás 16:20 horas, dentro do programa de actuación 2019 da Rede Eusumo. A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de Galicia para o fomento do cooperativismo e a economía social.

 As xornadas están destinadas a transmitir valores empresariais e cooperativos vinculados á economía social, e dar a coñecer as cooperativas e sociedades laborais como formas xurídicas idóneas para a posta en marcha e desenvolvemento de proxectos empresariais.

 

 

 

 

CHARLA DIVULGATIVA NO IES PORTO DO SON.

Dentro do programa de actuación 2019 da Rede Eusumo , que é unha rede de colaboración impulsada pola Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de Galicia para o fomento do cooperativismo e a economía social,hoxe 21 de marzo , un técnico da Cámara ofreceu unha charla divulgativa no IES PORTO DO SON para un grupo de 20 estudantes do ciclo actividades en el medio natural , ás 10:30 horas.

O obxecto das charlas é contribuír ao desenvolvemento das calidades persoais relacionadas co emprendedor desde idades temperás; fomentar as iniciativas emprendedoras desde o ámbito educativo; e informar, sensibilizar e transmitir a opción do autoemprego como una alternativa laboral digna e viable.

 

 

 

 

 

ESTUDANTES DO CICLO SUPERIOR DE INTEGRACIÓN SOCIAL DO CIFP COMPOSTELA VISITARON O VIVEIRO DE EMPRESAS.

O viveiro de empresas da Cámara de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela recibiu hoxe xoves, 21 de febreiro , a visita dun grupo de 18 estudantes do Ciclo Superior de Integración Social do CIFP COMPOSTELA. A visita celebrouse ás 16:30 horas.

Estes estudantes coñeceron as instalacións da incubadora e asistiron a unha charla informativa sobre emprendemento cooperativo , ademais de poder escoitar a experiencia persoal dun emprendedor que está actualmente asentado no viveiro, neste caso a Rosa Torrado, responsable de Retnova Proxectia Consulting, unha empresa de consultoría especializada no ámbito social, de xénero e na asistencia técnica na planificación, execución e avaliación de políticas públicas.As sesións, de carácter informativo e divulgativo, están destinadas a estimular o autoemprego e difundir o mundo da empresa de economía social como unha posibilidade real de integración no mercado laboral.

Esta actividade enmárcase no programa de actuación 2019 da Rede Eusumo. A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de Galicia para o fomento do cooperativismo e a economía social. 

 

 

 

 

 

 

CIFP COMPOSTELA VISITA O VIVEIRO DE EMPRESAS.

Continuando coa campaña para fomentar o espírito emprendedor cooperativo entre os estudantes de Santiago e Ames , hoxe 18 de febreiro de 2019, visitaron a incubadora empresarial de Costa Vella, 25 estudantes do Ciclo Superior de Aloxamentos Turísticos do CIFP COMPOSTELA ,para coñecer o seu funcionamento e asistir a unha charla sobre emprendemento cooperativo. As xornadas están destinadas a transmitir valores empresariais e cooperativos vinculados á economía social, e dar a coñecer as cooperativas e sociedades laborais como formas xurídicas idóneas para a posta en marcha e desenvolvemento de proxectos empresariais; tamén puideron escoitar a experiencia persoal dun emprendedor que está actualmente asentado no viveiro, neste caso a María Luz Mateo Martínez de Bartolomé , responsable de Caluna , unha empresa dedicada á xestión inmobiliaria.

Esta actividade enmárcase no programa de actuación 2019 da Rede Eusumo. A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de Galicia para o fomento do cooperativismo e a economía social. 

 

 

 

XORNADA  DIVULGATIVA NO IES AS FONTIÑAS.

Hoxe venres,8 de febreiro, un técnico da Cámara ofreceu unha charla divulgativa no IES AS FONTIÑAS para un grupo de 21 estudantes do CS. de Administración e finanzas adultos , ás 18:00 horas, dentro do programa de actuación 2019 da Rede Eusumo. A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de Galicia para o fomento do cooperativismo e a economía social.

O obxecto das charlas é contribuír ao desenvolvemento das calidades persoais relacionadas co emprendedor desde idades temperás; fomentar as iniciativas emprendedoras desde o ámbito educativo; e informar, sensibilizar e transmitir a opción do autoemprego como una alternativa laboral digna e viable. Ademais, as xornadas están destinadas a transmitir valores empresariais e cooperativos vinculados á economía social, e dar a coñecer as cooperativas e sociedades laborais como formas xurídicas idóneas para a posta en marcha e desenvolvemento de proxectos empresariais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDANTES DO IES AS FONTIÑAS COÑECEN O VIVEIRO DE EMPRESAS DA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO.

A Cámara de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela segue coa campaña de fomento do espírito emprendedor cooperativo no ámbito educativo de Santiago e a súa área metropolitana. Visitaron hoxe 6 de febreiro a incubadora empresarial de Costa Vella ,28 estudantes de  CS Administración e Finanzas do IES AS FONTIÑAS, que tanto asistiron a unha charla divulgativa sobre emprendemento cooperativo,  como o feito de poder escoitar a experiencia persoal dun emprendedor que está actualmente asentado no viveiro, neste caso a Lorena Constenla, responsable de NorPromenade, unha empresa dedicada tanto al paisajismo y jardines verticales y horizontales como a cursos para el mantenimiento del jardin "do it yourself" y decoracion exterior de eventos efimeros.

O obxecto da actividade é estimular o autoemprego e o mundo da empresa de economía social como unha posibilidade real de integración no mercado laboral. Esta actividade enmárcase no programa de actuación 2018 da Rede Eusumo. Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de Galicia para o fomento do cooperativismo e a economía social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNOS DO CURSO SUPERIOR DE ASISTENCIA Á DIRECCIÓN VISITARON O VIVEIRO DE EMPRESAS.

Un grupo de 23 estudantes do IES Fontiñas asistiron hoxe 5 de febreiro a unha charla sobre emprendemento cooperativo no viveiro de empresas, organizada pola Cámara de Comercio de Santiago e a Rede Eusumo da Xunta de Galicia

A Cámara de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela celebrou hoxe unha xornada de fomento do espírito emprendedor cooperativo para estudantes do Ciclo Superior de Asistencia á Dirección do IES As Fontiñas. O persoal técnico da Cámara impartiu esta xornada divulgativa e dirixiu unha visita guiada ao viveiro de empresas, situado no Polígono de Costa Vella. Esta actividade enmárcase no programa de actuación 2019 da Rede Eusumo. Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de Galicia para o fomento do cooperativismo e a economía social. 

As sesións, de carácter informativo e divulgativo, están destinadas a estimular o autoemprego e difundir o mundo da empresa de economía social como unha posibilidade real de integración no mercado laboral.

 

 

 

O VIVEIRO RECIBE A VISITA DO IES AS FONTIÑAS.

Continuando coa campaña para fomentar o espírito emprendedor cooperativo entre os estudantes de Santiago e Ames , hoxe 1 de febreiro de 2019, visitaron a incubadora empresarial de Costa Vella,  21 estudantes de CS Edificación e obra civil e Bacharelato do IES AS FONTIÑAS, ás 12:00 horas.

As xornadas están destinadas a transmitir valores empresariais e cooperativos vinculados á economía social, e dar a coñecer as cooperativas e sociedades laborais como formas xurídicas idóneas para a posta en marcha e desenvolvemento de proxectos empresariais.

Esta actividade enmárcase no programa de actuación 2019 da Rede Eusumo. A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de Galicia para o fomento do cooperativismo e a economía social.

 

 

 

 

 

IES MILLADOIRO VISITA O VIVEIRO E  XORNADA DIVULGATIVA NO MESMO CENTRO 

A Cámara de Santiago inicia unha campaña para fomentar o espírito emprendedor cooperativo entre os estudantes de Santiago e Ames, en colaboración coa Rede Eusumo da Xunta de Galicia.

O primeiro centro educativo en participar na iniciativa esta ano será o IES Milladoioro. O martes, día 15, un técnico cameral trasladouse ao instituto para dar unha charla divulgativa sobre o autoemprego e o cooperativismo para un grupo de 34 alumnos e alumnas do 4º da ESO ás 9:40 horas ; e seguidamente o xoves 17 de enero ,un grupo de 28 estudantes de  2º de Bacharelato e 4 º da ESO do mesmo centro , visitaron as instalacións do viveiro de empresas da Cámara de Comercio de Santiago.

O obxecto das charlas é contribuír ao desenvolvemento das calidades persoais relacionadas co emprendedor desde idades temperás; fomentar as iniciativas emprendedoras desde o ámbito educativo; e informar, sensibilizar e transmitir a opción do autoemprego como una alternativa laboral digna e viable.

 Esta actividade enmárcase no programa de actuación 2019 da Rede Eusumo. A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de Galicia para o fomento do cooperativismo e a economía social.

 

 

 

 

 

 

 

TALLER GRATUÍTO “ COMO ATRAER FINANCIAMENTO PARA A CREACIÓN DUN PROXECTO EMPRESARIAL”

A Cámara de Comercio de Santiago de Compostela celebrará  a partir de hoxe luns,  día 17, e ata o venres 21 de setembro,  un taller gratuíto sobre “Como atraer financiamento para a creación dun proxecto empresarial” no viveiro de empresas de Costa Vella, en horario de  10:00 a 14:00 horas. Esta actividade enmárcase no programa de actuación 2018 da Rede Eusumo. A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de Galicia para o fomento do cooperativismo e a economía social que conta co financiamento do Ministerio de Empleo y Seguridad Social. A actividade está destinada a socios e persoas vencelladas a proxectos cooperativos ou de economía social, emprendedores ou persoas interesadas en xeral.

O taller ten por obxecto que os participantes coñezan os distintos sistemas de financiamento de proxectos, tanto públicos como privados, con especial referencia aos máis novidosos e menos empregados como son o Crowdfundig ou o Business Angel. Ademais, os alumnos aprenderán a resolver supostos prácticos sobre o financiamento dunha empresa, coñecerán modelos de presentación para solicitar financiamento para un proxecto de empresa e analizarán como realizar presentacións eficaces de proxectos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA DE ESTUDANTES DA ACADEMIA DE IDIOMAS IRIA FLAVIA AO VIVEIRO.

 

O viveiro de empresas da Cámara de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela recibiu hoxe xoves, 5 de xullo, a visita dun grupo de 13 estudantes italianos da Academia de idiomas Iria Flavia. A visita celebrouse ás 10:00 horas.

 Estes estudantes estranxeiros de español coñeceron as instalacións da incubadora e asistiron a unha charla informativa sobre emprendemento e creación de empresas, ademais de poder escoitar a experiencia persoal dun emprendedor que está actualmente asentado no viveiro, neste caso a Rosa Torrado, responsable de Retnova Proxectia Consulting, unha empresa de consultoría especializada no ámbito social, de xénero e na asistencia técnica na planificación, execución e avaliación de políticas públicas.

Queremos agradecer a colaboración do Pazo de Raxoi e o Cersia Empresa na organización desta xornada , e a Rosa Torrado pola súa colaboración na impartición da xornada.

 

 

 

 

 

 

ESTUDANTES DE SECUNDARIA DO COLEXIO PELETEIRO VISITARON O VIVEIRO DE EMPRESAS DA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO

A Cámara de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela finalizou hoxe venres, 25 de maio, a campaña de fomento do espírito emprendedor cooperativo no ámbito educativo de Santiago e a súa área metropolitana. Un grupo de 54 estudantes de 4º da ESO do Colexio Peleteiro visitaron a incubadora empresarial de Costa Vella ás 11:00 horas.

 O empresario ribeirense Javier Fontaíña ofreceu unha charla aos alumnos na que lles explicou a súa experiencia na creación de empresas. Tras un ano instalado no viveiro de empresas de Ribeira co seu proxecto Formas Artes Gráficas, o emprendedor trasladou o negocio a un local comercial da vila e, ademais, creou unha nova empresa coa apoio da Cámara de Comercio de Santiago, chamada Toxo Telecomunicaciones.

 Esta actividade enmárcase no programa de actuación 2018 da Rede Eusumo. A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de Galicia para o fomento do cooperativismo e a economía social. 

 

 

 

 

 

 

 

CHARLA DIVULGATIVA NO COLEXIO MARÍA ASSUMPTA DE NOIA E VISITA DO COLEXIO ALCA DE AMES AO VIVEIRO DE EMPRESAS

A Cámara de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela segue coa campaña de fomento do espírito emprendedor cooperativo no ámbito educativo de Santiago e a súa área metropolitana. Hoxe mércores, 9 de maio, un técnico da Cámara ofreceu unha charla divulgativa no Colexio María Assumpta de Noia para un grupo de 32 alumnos e alumnas de ciclos formativos de grao medio e de 4º da ESO da especialidade de Economía, ás 9:30 horas.

 Ademais, realizouse as 11:30 unha visita guiada ao viveiro de empresas de Costa Vella. Percorreron  a incubadora un grupo de 20 alumnos e alumnas de 4º da ESO do Colexio Alca de Ames. O obxecto é estimular o autoemprego e o mundo da empresa de economía social como unha posibilidade real de integración no mercado laboral. Esta actividade enmárcase no programa de actuación 2018 da Rede Eusumo. A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de Galicia para o fomento do cooperativismo e a economía social 

 

VISITA DE ALUMNOS DO IES DE ARZÚA AO VIVEIRO DE EMPRESAS DA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO

A Cámara de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela ten en marcha unha campaña de fomento do espírito emprendedor cooperativo no ámbito educativo de Santiago e a súa área metropolitana. Hoxe luns, 30 de abril, visitaron  a incubadora empresarial de Costa Vella vinte estudantes do ciclo superior de Administración e Finanzas do IES de Arzúa, ás 10:30 horas.

 Esta actividade enmárcase no programa de actuación 2018 da Rede Eusumo. A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de Galicia para o fomento do cooperativismo e a economía social. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOSA SEÑORA DOS REMEDIOS VISITA O VIVEIRO E XORNADA DIVULGATIVA NO MESMO CENTRO

Un grupo de 21 Estudantes de secundaria do colexio compostelán Nosa Señora dos Remedios percorreron as instalacións do viveiro de empresas da Cámara de Santiago o 24 de abril ás 10:30 horas, actividade enmarcada no programa de actuación 2018 da Rede Eusumo. A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de Galicia para o fomento do cooperativismo e a economía social.

 Da misma maneira ,un técnico da Cámara ofreceu  unha charla divulgativa no colexio  Nosa Señora Dos Remedios para un grupo de 21 alumnos e alumnas de 4º da ESO  o 20 de abril ás 11:30 horas. O obxecto das charlas é contribuír ao desenvolvemento das calidades persoais relacionados co emprendedor desde idades temperás; fomentar as iniciativas emprendedoras desde o ámbito educativo; e informar, sensibilizar e transmitir a opción do autoemprego como una alternativa laboral digna e viable. 

 

 

 

 

 

CHARLA DIVULGATIVA SOBRE FOMENTO DO ESPÍRITO COOPERATIVO NO CPR NOSA SEÑORA DO ROSARIO DE ARZÚA

 Hoxe martes, 17 de abril, un técnico da Cámara ofreceu  unha charla divulgativa no CPR Nosa Señora do Rosario de Arzúa para un grupo de 16 alumnos alumnos e alumnas de 3º e 4º da ESO, ás 16:00 horas. O obxecto das charlas é contribuír ao desenvolvemento das calidades persoais relacionados co emprendedor desde idades temperás; fomentar as iniciativas emprendedoras desde o ámbito educativo; e informar, sensibilizar e transmitir a opción do autoemprego como una alternativa laboral digna e viable.

Esta actividade enmárcase no programa de actuación 2018 da Rede Eusumo. A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de Galicia para o fomento do cooperativismo e a economía social. 

 

O VIVEIRO RECIBE A VISITA DO IES XELMÍREZ I DE SANTIAGO

Estudantes do proxecto Erasmus+ do IES Xelmírez I percorreron hoxe as instalacións do viveiro de empresas da Cámara de Santiago.

 A Cámara de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela ten en marcha unha campaña de fomento do espírito emprendedor cooperativo no ámbito educativo de Santiago e a súa área metropolitana. Hoxe venres, 13 de abril, visitaron a incubadora empresarial de Costa Vella ,17 estudantes do proxecto Erasmus+ do IES Xelmírez I de Santiago, ás 9:30 horas.

Esta actividade enmárcase no programa de actuación 2018 da Rede Eusumo. A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de Galicia para o fomento do cooperativismo e a economía social.

 

 

 

 

CHARLA DIVULGATIVA NO EFA PIÑEIRAL DE ARZÚA

 

Hoxe martes, 10 de abril, un técnico da Cámara ofreceu unha charla divulgativa no EFA Piñeiral de Arzúa para un grupo de 18 alumnos alumnos e alumnas dos ciclos medios de comercio e marketing e de panadería e pastelería, ás 12:30 horas, dentro do programa de actuación 2018 da Rede Eusumo ,impulsada pola Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de  Galicia para o fomento do cooperativismo e a economía social. As sesións son de carácter informativo e divulgativo para estimular o autoemprego e o mundo da empresa de economía social como unha posibilidade real de integración no mercado laboral.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA DE ALUMNOS DO CIFP POLITÉCNICO DE SANTIAGO AO VIVEIRO DE EMPRESAS DA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO

Un grupo de 27 estudantes do CIFP Politécnico de Santiago dos ciclos de sistemas electrotécnicos, de instalacións de telecomunicacións, de deseño e amoblamento e do ciclo de construcións metálicas, visitaron a incubadora empresarial de Costa Vella 40 ás 12:00 horas.

O obxecto das charlas é contribuír ao desenvolvemento das calidades persoais relacionados co emprendedor desde idades temperás; fomentar as iniciativas emprendedoras desde o ámbito educativo; e informar, sensibilizar e transmitir a opción do autoemprego como una alternativa laboral digna e viable. Esta actividade enmárcase no programa de actuación 2018 da Rede Eusumo. A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de Galicia para o fomento do cooperativismo e a economía social.

 

 

 

CHARLA DIVULGATIVA SOBRE FOMENTO DO ESPÍRITO COOPERATIVO NO IES DO MILLADOIRO

A Cámara de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela iniciou unha campaña de fomento do espírito emprendedor cooperativo no ámbito educativo de Santiago e a súa área metropolitana. Hoxe venres, 6 de abril, un técnico da Cámara dou unha charla divulgativa no IES do Milladoiro para un grupo de 37 alumnos alumnos e alumnas de 4º da ESO e 1º de Bacharelato, ás 10:50 horas.

 O obxecto é estimular o autoemprego e o mundo da empresa de economía social como unha posibilidade real de integración no mercado laboral. Esta actividade enmárcase no programa de actuación 2018 da Rede Eusumo. A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de Galicia para o fomento do cooperativismo e a economía social.

 

 

 

O VIVEIRO DE EMPRESAS RECIBE A VISITA DO SEMINARIO MENOR

Un grupo de 15 estudantes de secundaria e Bacharelato do Seminario Menor de Santiago visitaron o viveiro de empresas da Cámara de Comercio.

 O obxecto das charlas é contribuír ao desenvolvemento das calidades persoais relacionados co emprendedor desde idades temperás; fomentar as iniciativas emprendedoras desde o ámbito educativo; e informar, sensibilizar e transmitir a opción do autoemprego como una alternativa laboral digna e viable.

 Esta actividade enmárcase no programa de actuación 2018 da Rede Eusumo. A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de Galicia para o fomento do cooperativismo e a economía social. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

XORNADA E VISITA DO  IES DE CACHEIRAS

 

A Cámara de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela iniciou esta semana unha campaña de fomento do espírito emprendedor cooperativo no ámbito educativo de Santiago e a súa área metropolitana. Un técnico da Cámara impartiu hoxe venres, 23 de marzo unha charla divulgativa no IES de Cacheiras para  78 alumnos e alumnas de 4º da ESO e 1º e 2º de Bacharelato, ás 8:45 horas.En cambio, o día 9 de maio , o mesmo centro cun total de 50 estudantes visitou a nosa incubadora  de Costa Vella.

Programáronse un total de dezaseis visitas e charlas para grupos de alumnos e alumnas da ESO, Bacharelato e de ciclos medios e superiores de formación profesional de centros de Santiago, Teo, Ames, A Pobra, Noia e Arzúa .O obxecto é estimular o autoemprego e o mundo da empresa de economía social como unha posibilidade real de integración no mercado laboral. Esta actividade enmárcase no programa de actuación 2018 da Rede Eusumo. A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de Galicia para o fomento do cooperativismo e a economía social.

 

 

 

 

 

CPR DIVINO MAESTRO DA POBRA VISITA O VIVEIRO DE EMPRESAS


Unha vintena de estudantes de xestión administrativa do Divino Maestro da Pobra do Caramiñal, visitaron hoxe 22 de marzo  as 10:30 ,o viveiro de empresas da Cámara de Santiago,dentro do programa de actuación 2018 da Rede Eusumo ,impulsada pola Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de  Galicia.

O obxecto das charlas é contribuír ao desenvolvemento das calidades persoais relacionados co emprendedor desde idades temperás; fomentar as iniciativas emprendedoras desde o ámbito educativo; e informar, sensibilizar e transmitir a opción do autoemprego como una alternativa laboral digna e viable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XORNADA DIVULGATIVA  NO IES PONTEPEDRIÑA

 

A Cámara de Santiago inicia unha campaña para fomentar o espírito emprendedor cooperativo entre os estudantes de Santiago, Teo, Ames, A Pobra do Caramiñal, Noia e Arzúa.

O primeiro centro educativo en participar na iniciativa esta ano foi o IES Pontepedriña de Santiago. Un técnico cameral trasladouse ao instituto hoxe 21 de marzo do 2018 as 16:30 para dar unha charla divulgativa sobre o autoemprego e o cooperativismo para un grupo de 50 alumnos e alumnas do ciclo superior de vendas internacionais e do ciclo medio de actividades comerciais.

As sesións son de carácter informativo e divulgativo para estimular o autoemprego e o mundo da empresa de economía social como unha posibilidade real de integración no mercado laboral.

Esta actividade enmárcase no programa de actuación 2018 da Rede Eusumo. A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de Galicia para o fomento do cooperativismo e a economía social.

 

 

 

 

 

IES DE MELIDE VISITA O VIVEIRO E  XORNADA DIVULGATIVA NO MESMO CENTRO


A Cámara de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela iniciou unha nova campaña de fomento do espírito emprendedor no ámbito educativo de Santiago e a súa área metropolitana. Hoxe visitaron a incubadora empresarial de Costa Vella 26 estudantes de 1º e 2º de Bacharelato, de formación profesional básica e do ciclo medio de Formación e Orientación Laboral (FOL).

Tamén tivo lugar no IES de Melide unha charla divulgativa para 49 alumnos e alumnas de 4º da ESO, de 1º de formación básica e do ciclo medio de Formación y Orientación Laboral (FOL),  que contribuirá  ao desenvolvemento das calidades persoais relacionados co emprendemento; fomentar as iniciativas emprendedoras desde o ámbito educativo; e informar, sensibilizar e transmitir a opción do autoemprego como una alternativa laboral,dentro do programa de Dinamización e Fomento do Espírito Emprendedor no Ámbito Educativo, posto en marcha co apoio de Cámara de España e o Fondo Social Europeo . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDANTES DE FORMACIÓN PROFESIONAL  DA FUNDACIÓN FESAN VISITAN O VIVEIRO DA CÁMARA DE SANTIAGO.


A Cámara de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela ten en marcha unha campaña de fomento do espírito emprendedor no ámbito educativo de Santiago e a súa área metropolitana. Hoxe achegáronse a incubadora empresarial de Costa Vella 32 alumnos e alumnas do ciclo superior de educación infantil, do ciclo superior de imaxe para o diagnóstico e medicina nuclear e do ciclo superior de laboratorio clínico y biomédico da Fundación de Estudios y Análisis (FESAN).Accións que forman parte dun programa de Dinamización e Fomento do Espírito Emprendedor no Ámbito Educativo posto en marcha co apoio de Cámara de España e o Fondo Social Europeo.


 

 

 

IES AS FONTIÑAS VISITA O VIVEIRO DE EMPRESAS DA CÁMARA DE COMERCIO


Hoxe  visitaron a incubadora empresarial de Costa Vella estudantes de formación profesional do IES As Fontiñas de Santiago. A primeira quenda foi ás 9:15 horas para un grupo de 15 alumnos e alumnas do ciclo superior de asistencia a dirección, e a continuación, ás 12:15 horas foi o momento para un grupo de 24 estudantes do ciclo superior de administración e finanzas.

 

Estas accións forman parte dun programa de Dinamización e Fomento do Espírito Emprendedor no Ámbito Educativo posto en marcha co apoio de Cámara de España e o Fondo Social Europeo.

 

 

 

 

VISITA DO IES MILLADOIRO AO VIVEIRO DE EMPRESAS

 

Un grupo de 40 alumnos do IES Milladoiro visitaron o viveiro de empresas da Cámara de Comercio de Santiago. A Cámara de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela iniciOU unha nova campaña de fomento do espírito emprendedor no ámbito educativo de Santiago e a súa área metropolitana. As portas da incubadora empresarial de Costa Vella abríronse o luns, día 12, para un grupo de 41 alumnos de 2º de Bacharelato e de 4º da ESO, ás 12:00 horas.

 

Programáronse un total de nove visitas e charlas para diversos grupos de alumnos de ciclos medios e superiores de formación profesional ata o 21 de marzo. Estas accións forman parte dun programa de Dinamización e Fomento do Espírito Emprendedor no Ámbito Educativo posto en marcha co apoio de Cámara de España e o Fondo Social Europeo.

 

 

 

VISITA DO IES AS FONTIÑAS E XORNADA NO EASD MESTRE MATEO

 A Cámara de Comercio de Santiago de Compostela inicia unha nova campaña para fomentar o espírito emprendedor entre os estudantes de secundaria, bacharelato e formación profesional dos centros educativos da súa área cameral.

 

Estas xornadas, que comprenden visitas guiadas ao viveiro de empresas de Costa Vella e charlas divulgativas nos centros escolares, permitirán ao alumnado coñecer de primeira man o funcionamento da incubadora empresarial e os servizos de creación de empresas que se prestan aos emprendedores e empresarios da demarcacion cameral.

 

A campaña comezará con nove visitas e charlas divulgativas para estudantes de centros de Santiago, Ames e Melide, organizadas en colaboración cao Cámara de Comercio de España e con financiamento do Fondo Social Europeo. As primeiras accións serán a visita dun grupo de 15 alumnos do ciclo superior de edificación e obra civil do IES As Fontiñas de Santiago que visitará o viveiro de empresas ás 9:00 horas. E ás 10:00 horas, un técnico cameral impartirá unha charla divulgativa no EASD Mestre Mateo de Santiago para 50 estudantes do grao de moda e dos ciclos superiores de escultura, xoiaría e fotografía.

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNOS DO CIFP COMPOSTELA VISITAN O VIVEIRO DE EMPRESAS

 

Poñendo fin ao programa de Dinamización e Fomento do Espírito Emprendedor no Ámbito Educativo de 2017 posto en marcha co apoio de Cámara de España e o Fondo Social Europeo, visitáronnos  un grupo de 20 alumnos do ciclo de Cociña e Formación Profesional Básica de Cociña do CIFP Compostela.

 Esta visita guiada permitiu ao alumnado coñecer de primeira man o funcionamento da incubadora empresarial e os servizos de creación de empresas que se prestan aos emprendedores e empresarios da demarcación cameral.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XORNADA NO IES MACÍAS O NAMORADO DE PADRÓN

 

O persoal técnico da Cámara de Comercio achegouse ó IES MACÍAS O NAMORADO DE PADRÓN , onde 40 alumnos de 4º de ESO y 1º de Bacharelato, escoitaron  una charla divulgativa que contribuirá  ao desenvolvemento das calidades persoais relacionados co emprendemento; fomentar as iniciativas emprendedoras desde o ámbito educativo; e informar, sensibilizar e transmitir a opción do autoemprego como una alternativa laboral,dentro do programa de Dinamización e Fomento do Espírito Emprendedor no Ámbito Educativo, posto en marcha co apoio de Cámara de España e o Fondo Social Europeo . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA DO CIFP COMPOSTELA AO VIVEIRO E XORNADA DIVULGATIVA NO IES XELMÍREZ I


Doble xornada de fomento do Espírito Emprendedor no Ámbito Educativo ,posto en marcha co apoio de Cámara de España e o Fondo Social Europeo ; hoxe achegáronse  ao Viveiro un grupo de 30 alumnos do ciclo superior de Educación Infantil do CIFP Compostela, e unha charla divulgativa no IES Xelmírez I para 40 alumnos de Bacharelato.

Estas actuacións, destinadas a alumnos de secundaria, bacherelato e formación profesional, permiten avanzar no emprego, igualdade, crecemento, competitividade e innovación das empresas do futuro contribuíndo a enriquecer a cultura emprendedora dos máis novos.

 

 

 

 

 

 

 

EUTS VISITA O VIVEIRO

 

A Cámara de Comercio recibiu un grupo de 55 alumnos de Traballo Social da USC no seu viveiro de empresas. Trátase dunha xornada de fomento do espírito emprendedor cofinanciada polo Concello de Santiago, no marco dun convenio de colaboración asinado entre ambas entidades.

O persoal técnico da Cámara de Comercio dará unha charla que contribuirá  ao desenvolvemento das calidades persoais relacionados co emprendemento; fomentar as iniciativas emprendedoras desde o ámbito educativo; e informar, sensibilizar e transmitir a opción do autoemprego como una alternativa laboral digna e viable. Como cume da visita, os alumnos asistirán a unha charla

Como cume da visita, os alumnos asistiron  a unha charla sobre a experiencia profesional e vital da emprendedora Carolina Lodeiro, que explicóu o proceso de creación da empresa que dirixe, Wayna Consultora, situada no viveiro de empresas 


 

 

 

 

 

 

ESTUDANTES DO CIFP COMPOSTELA VISITAN AS INSTALACIÓNS DO VIVEIRO DE EMPRESAS

 

Dentro do  programa de Dinamización e Fomento do Espírito Emprendedor no Ámbito Educativo posto en marcha co apoio de Cámara de España e o Fondo Social Europeo , achegáronse un grupo de 33 alumnos dos ciclos medios de pastelería e de medio de atención a persoas en situación de dependencia , para coñecer de primeira man o funcionamento da incubadora empresarial e os servizos de creación de empresas que se prestan aos emprendedores e empresarios da demarcación cameral.

Para pechar a visita, os alumnos escoitarán a experiencia profesional do emprendedor Javier Herranz da empresa Siete Olas Comunicación, unha axencia que nace en Santiago de Compostela para axudar a empresas e organizacións a potenciar a súa actividade e os seus resultados utilizando e aproveitandos todos os medios que hoxe en día están a súa disposición no mercado.


 

 

 

 

 

 

 

VISITA DO CIFP COMPOSTELA AO VIVEIRO

 

A cultura emprendedora centra esta semana as actividades extraescolares dos estudantes do CIFP Compostela.

Un grupo de 27 alumnos dos ciclos medios de preimpresión gráfica e medio de servizos visitaron hoxe o viveiro de empresas da Cámara de Santiago, percorrendo as instalacións da incubadora e escoitando  os consellos da emprendedora Rosa Torrado, que dirixe ReTnova Proxectia Consulting una consultora especializada en estudos e investigación social, xénero, formación e na asistencia técnica na planificación e avaliación de políticas públicas.

Estas actuacións, destinadas a alumnos de secundaria, bacherelato e formación profesional, permiten avanzar no emprego, igualdade, crecemento, competitividade e innovación das empresas do futuro contribuíndo a enriquecer a cultura emprendedora dos máis novos.


 

 

 

 

 

 

 

CIFP COMPOSTELA E IES MACÍAS O NAMORADO DE PADRÓN ACHEGÁRONSE AO VIVEIRO


O Viveiro de Empresas da Cámara de Comercio de Santiago recibiu a visita dun grupo de trinta alumnos do ciclo superior de servizos e do ciclo medio de impresión gráfica do CIFP Compostela, e vinte e cinco alumnos de 2º de Bacharelato do instituto Macías O Namorado de Padrón ; percorreron as instalacións da incubadora e escoitaron os consellos dun emprendedor para a creación e posta en marcha dun proxecto empresarial.

Esta visita guiada permitirá ao alumnado coñecer de primeira man o funcionamento da incubadora empresarial e os servizos de creación de empresas que se prestan aos emprendedores e empresarios da demarcación cameral. Ademais, os estudantes achegaranse ao mundo empresarial e ao autoemprego como unha opción laboral viable.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNOS DO CIFP COMPOSTELA VISITAN O VIVEIRO DE EMPRESAS DA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO

 

A Cámara de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela inicia unha nova campaña de fomento do espírito emprendedor no ámbito educativo de Santiago e a súa área metropolitana. As portas da incubadora empresarial de Costa Vella , o luns 13 de novembro, recibiron a un grupo de vinte alumnos do ciclo medio de cociña e formación profesional básica de cociña do CIFP Compostela. Carolina Lodeiro, que dirixe a empresa Wayna Consultora, situada no viveiro de empresas, explicou  aos estudantes a súa experiencia emprendedora.

Estas accións forman parte dun programa de Dinamización e Fomento do Espírito Emprendedor no Ámbito Educativo posto en marcha co apoio de Cámara de España e o Fondo Social Europeo.


 

 

TALLER: COMO ATRAER FINANCIAMENTO PARA A CREACIÓN DO MEU PROXECTO EMPRESARIAL

 

A Cámara de Comercio de Santiago, en colaboración coa Xunta de Galicia e no marco das actividades da Rede Eusumo, ven de impartir no seu Viveiro de Empresas un taller gratuito sobre como atraer financiación para a creación dun proxecto empresarial. A actividade foi dirixida a emprendedores e persoas relacionadas con proxectos cooperativos ou de economía social.

O taller contou coa participación duns trinta participantes ós que se lles presentaron os distintos sistemas de financiación de proxectos, tanto públicos como privados, con especial referencia aos máis novedosos e menos coñecidos como son o Crowdfunding ou o Business Angel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA AO VIVEIRO DE EMPRESAS DE PARTICIPANTES DA " LANZADERA DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO " DE SANTIAGO


A Cámara de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela, en colaboración co Concello de Santiago, organizou unha visita guiada ao viveiro de empresas de Costa Vella para un grupo de quince participantes  da “Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario de Santiago”, un programa impulsado pola Fundación Santa María La Real del Patrimonio Histórico, Fundación Telefónica e Xunta de Galicia que conta con financiamento do Fondo Social Europeo. O proxecto de innovación social está orientado a mellorar a intervención coas persoas desempregadas. 

O obxecto deste tipo de xornadas divulgativas é contribuír ao desenvolvemento das calidades persoais relacionadas co emprendedor desde idades temperás; fomentar as iniciativas emprendedoras desde o ámbito educativo; e informar, sensibilizar e transmitir a opción do autoemprego como una alternativa laboral digna e viable. Ademais, os participantes coñecerán os servizos de creación de empresas que se prestan aos emprendedores e empresarios da demarcación cameral. 

Un técnico da Cámara de Comercio dirixirá a visita, aproximadamente dunha hora e media de duración. Os participantes percorrerán as instalacións da incubadora e asistirán a unha charla dirixida pola emprendedora Berta Domínguez, da empresa Apli Formación, que compartirá cos visitantes a súa experiencia persoal como emprendedora instalada no viveiro da Cámara. Apli, ou Métodos Aplicados de Formación, é unha consultoría de formación comprometida con favorecer e mellorar as competencias profesionais das persoas.

As lanzadeiras de emprego representan unha nova filosofía na intervención social do desemprego. Nacen en 2013 da man do arquitecto, debuxante, humorista e escritor José María Pérez, máis coñecido como “Peridis” (Cabezón de Liébana-Cantabria, 1941), como presidente da Fundación Santa María La Real del Patrimonio Histórico, para ofrecer unha alternativa e solución ao momento actual de crise económica global e as elevadas taxas de paro. Despréndense dos comportamentos pasivos, asociados de forma tradicional á persoa desempregada, e chaman ao traballo en equipo comprometido e proactivo para que as persoas recobren a ilusión e descubran todas as competencias e habilidades de que dispoñen para atopar traballo ou desenvolver o seu proxecto empresarial. Actualmente, en Galicia hai sete lanzaderas, en Santiago de Compostela ( II Edición ), Lalín,Carballo, A Coruña, Ferrol, Pontevedra e Lugo.

A expansión do modelo prodúcese en 2015, co respaldo do Ministerio de Empleo e a implicación de diferentes entidades. Desde o inicio do programa ata a actualidade, Fundación Santa María la Real puxo en marcha máis de 130 lanzadeiras en 68 cidades de 15 Comunidades Autónomas, chegando a case 3.000 participantes e rexistrando unha media de inserción laboral que supera o 60%.

 

 

 

A CÁMARA E ABANCA BECAN A ESTANCIA DE TRES EMPRENDEDORES NO VIVEIRO DE EMPRESAS DE COSTA VELLA 

 

A Cámara de Comercio de Santiago e ABANCA presentaron unha nova edición da súa iniciativa conxunta de compromiso co emprendemento.

 

Unha das primeiras accións que se realizarán grazas a este acordo será bolsar a metade da estancia de tres emprendedores durante un ano no viveiro de empresas da Cámara de Comercio de Santiago, situado no polígono de Costa Vella. Durante este tempo, os elixidos recibirán unha visión global das distintas áreas funcionais da empresa para poder determinar oportunidades de mercado e desenvolver un plan de empresa, con axuda das ferramentas de xestión necesarias e o asesoramento dos técnicos de creación de empresas da Cámara de Comercio. Unha completa proposta teórico-práctica que ten como obxectivo final poñer en marcha e garantir a viabilidade do proxecto empresarial.

 

Ademais, ABANCA oferta a través do convenio unhas condicións financeiras preferentes para todos aqueles emprendedores que se atopen instalados na incubadora de empresas a través do Plan Activamos coas Deputacións galegas. Poderán solicitar un préstamo para emprendedores, un préstamo para novos investimentos, un préstamo para actuacións de mellora da eficiencia enerxética na empresa, unha póliza de crédito de creación de empresas ou unha póliza de crédito para necesidades de circulante.

 

 
 

 

 

 

 

O DIRECTOR IGAPE VISITA O VIVEIRO DE EMPRESAS

O presidente da Cámara de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela, Jesús Asorey, mantivo un encontro institucional co director do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Juan Cividanes, que ademais visitou as instalacións do viveiro de empresas de Costa Vella.

Durante a reunión comentaron as liñas de traballo da Cámara de Comercio en materia de emprendemento e creación de empresas e as liñas de axuda da Unidade Galicia Emprende do Igape, que pretende desenvolver ideas empresarias e facer que as iniciativas viables sexan posibles.

Os representantes camerais explicaron a estratexia que segue a Cámara de Comercio de Santiago en materia de creación de empresas, centrada na reinvidicación da figura do empresario e destinada a fomentar a economía do benestar mediante a xeración de emprego, sobre todo xuvenil. Destacando as boas prácticas da incubadora, que foi designada por Funcas como a mellor de Galicia e a quinta en servizos avanzados de toda España, indicaron que o principal valor engadido do viveiro é ofrecer servizos de acompañamento empresarial desde a fase de proxecto ata a consolidación da empresa, ademais de servizos de loxística, formación e asesoramento na busca de financiamento. Actualmente, o viveiro de Costa Vella conta con 50 firmas (29 con ubicación física, ocupando ao 100% a instalación, e 21 empresas na proposta virtual).

Trataron tamén temas de internacionalización e a evolución das misións comerciais dirixidas este ano pola Cámara de Comercio de Santiago a través do Plan de Fomento das  Exportacións Galegas (Plan Foexga). A entidade cameral organiza este mes unha misión a Arxentina e Uruguai, que se desenvolverá do 24 de xuño ao 2 de xullo. O vindeiro mes de xullo, do 22 ao día 27, está programada unha misión comercial á feira Pure Londres de confección e complementos; e en setembro viaxarase a Alxeria, do 16 ao 22, e do 7 ao 12 organizarase á misión comercial á feira  “Who´s Next” de Parissector Moda. Ademais xa se celebraron misións a Cuba e Chile e Perú en marzo, a Sudáfrica en abril, e en maio a Emiratos Árabes Unidos e Qatar e Indonesia. 

 

 

 

 

VISITA DA DELEGACIÓN DE GUINEA BISSAU


O vivero de empresas da Cámara de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela recibiu a visita dunha delegación de Guinea-Bissau encabezada polo ministro de Administración Territorial de Guinea Bissau, Sola Naquilin, e composta polo director de Servizos de Licenciamento e Incentivos ao Investimento, Micailo Biai; o director xeral do Programa de Gobernación e Desenvolvemento Local de Guinea Bissau, Mahalam Mane; a asesora técnica principal do programa promovido polo Plan de Desenvolvemento de Nacións Unidas (PNUD), Angela Abdula; e Iván Arizcurinaga, consultor da iniciativa, que busca promover o bo goberno, a prestación de servizos básicos e o acceso das poboacións máis vulnerables a oportunidades económicas, con enfoque de xénero. A delegación guineana coñeceu o funcionamento do departamento de creación de empresas e o viveiro cameral da man do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.

 

Os representantes camerais explicaron a estratexia que segue a Cámara de Comercio de Santiago en materia de creación de empresas, centrada na reinvidicación da figura do empresario e destinada a fomentar a economía do benestar mediante a xeración de emprego, sobre todo xuvenil. Destacando as boas prácticas da incubadora, que foi designada por Funcas como a mellor de Galicia e a quinta en servizos avanzados de toda España.

Ademais de agradecer o acollemento, o ministro guineano, Sola Naquilin, explicou que esta visita permitiralles intercambiar experiencias e establecer alianzas para acordar un plan de cooperación técnico, financeiro e económico coa Cámara de Comercio de Santiago, co fin de fomentar o emprendemento, a creación de emprego e riqueza en Guinea Bissau. 

Posto que a principal preocupación de Guinea Bissau é dar de comer aos seus habitantes, algo máis de 1.600.000, Micailo Biai apuntou que en materia de emprendemento aínda están nunha fase embrionaria, pero considera que o modelo do viveiro de Costa Vella se pode axeitar facilmente ao seu país e reducir a alta taxa de mortalidade empresarial. 

Pola súa parte, Mahalam Mane sinalou que desde 2011 en Guinea Bissau móntanse empresas en 24 horas, pero aínda non hai unha cultura emprendedora estendida entre a poboación, coa creación de tan só 3.000 empresas entre 2011 e 2017. “Un 70% das empresas non chegan a funcionar de forma efectiva en Guinea Bissau” –destacou–. 

Para trasladar a experiencia emprendedora do viveiro compostelá, Iván Arizcurinaga explicou que en Guinea Bissau será preciso establecer uns sectores prioritarios de actividade, baseadas en tres vectores de desenvolvemento local: a análise de vectores, a detección de erros e o aproveitamento da cadea de valores para atopar oportunidades de negocio, en sectores como o peixe ou marisco e a apicultura. “Debemos inculcar o espíritu emprendedor e adaptar este modelo de incubación á nosa idiosincrasia” –asegurou–.

 

E en materia de internacionalización, a Cámara e a delegación guineana establecerán contactos para analizar a posibilidade de realizar misións comerciais no país africano, que forma parte dos quince estados que compoñen a Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO: Benín, Cabo Verde, Costa de Marfíl, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Malí, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona e Togo).

 

 

 

 MEJOR INCUBADORA DE GALCIA SEGÚN EL RANKING 2016/2017 DE FUNCAS

 

Tal como indica el Ranking Global que acaba de hacer público la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS), nuestro vivero de empresas es, un año más la mejor incubadora de Galicia. El indicador analiza y desglosa en cinco apartados la actividad de los viveros: difusión del espíritu emprendedor, pre-incubación, incubación básica, incubación avanzada y graduación. Esta clasificación está enmarcada en el informe titulado “Los servicios que prestan los viveros de empresas en España. Ranking 2016/2017”, trabajo firmado por seis investigadores que se extiende a lo largo de ochenta páginas.

En esta edición, el ranking global Funcas de viveros de empresas 2016/2017 se ha dividido en avanzados, medianos y básicos. Según esta directriz, el vivero de la Cámara de Santiago ocupa el puesto número cinco del ranking de avanzados, al ser una incubadora “con una calidad superior en sus servicios”.

Al margen de las estadísticas el presidente de la Cámara, Jesús Asorey, destaca que el vivero ha asesorado a miles de emprendedores, con independencia de que se hayan establecido finalmente en la instalación. También indica que se hace un ingente trabajo en materia de difusión y divulgación escolar, ofreciendo en estos años jornadas de fomento del espíritu emprendedor en colegios, institutos, centros de formación profesional y universidad de toda la demarcación, que abarca 32 ayuntamientos de la mitad sur de la provincia de A Coruña. Además de gestionar su propio vivero en el polígono compostelano de Costa Vella, el presidente subraya que la Cámara de Comercio de Santiago gestiona también las incubadoras empresariales de Ribeira y Melide, y ofrece asesoramiento en materia de emprendimiento al Concello de Rianxo.

Con una tasa de ocupación del 100%, actualmente se están incubando 50 proyectos empresariales

El vivero de empresas se creó en 2006 para impulsar la creación, crecimiento y consolidación de empresarios individuales y empresas. Además, la incubadora de la Cámara compostelana forma parte activa de la Red Incyde, la mayor red de viveros empresariales de Europa que actualmente cuenta con más de cien viveros de empresas en funcionamiento, lo que permite a sus viveristas tener acceso a una red internacional de contactos y eventos.

En la actualidad se están incubando 50 proyectos empresariales (29 en el vivero físico y 21 en el vivero virtual), lo que constituye una tasa de ocupación del vivero del 100%. Desde su creación en 2006, han pasado por el vivero un total de 163 empresas, de las cuales, 120 han continuado su actividad empresarial con éxito. “El 74% de tasa de supervivencia demuestra que este éxito empresarial es muy relevante, ya que continúan con su actividad tres de cada cuatro empresas” –apunta el presidente–.

Cuenta con una superficie construida de 1.599,8 m2, con cuatro alturas y 24 oficinas, además de salas de reuniones y aulas, dedicado íntegramente a la incubación de proyectos empresariales. Sumado a los servicios de infraestructura y logística, los viveristas reciben formación, tutorización y asesoramiento especializado según las necesidades propias de cada proyecto. Y de manera complementaria, el informe destaca que el centro ofrece la opción de vivero virtual para aquellos interesados que no precisen, por las características de su actividad empresarial, de un espacio físico donde ubicarse pero sí la infraestructura, logística y servicios ofertados por el vivero.

 

 

 

VISITA IES DE BRIÓN


O venres día 31 de marzo percorreron as instalacións do viveiro de empresas  alumnos e alumnas de 4º da ESO do IES de Brión. O obxecto destas visitas é contribuír ao desenvolvemento das calidades persoais relacionados co emprendedor desde idades temperás e fomentar as iniciativas emprendedoras desde o ámbito educativo, deste modo pretendemos que os rapaces coñezan de primeira man a opción do autoemprego como unha alternativa viable.

Estas xornadas defomento do espírito emprededor cooperativo están cofinanciadas pola Xunta de Galicia no marco da Rede Eusumo.

 

 

 

XORNADA FOMENTO DO ESPÍRITU EMPRENDEDOR NO EIDO COOPERATIVO NO IES DE MELIDE

 

Dentro das xornadas de fomento do espíritu emprendedor cooperativo no eido educativo que a Cámara de Comercio de Santiago está a desenvolver dentro do marco da Rede Eusumo, en colaboración coa Xunta de Galicia, persoal cameral trasladouse ao instituto melidense para dar unha charla divulgativa sobre o autoemprego e o cooperativismo para un grupo de 43 alumnos e alumnas do primeiro curso de formación profesional básica e de 4º da ESO.

 

 

Con este tipo de accións pretendemos transmitir valores empresariais e cooperativos vinculados á economía social, e dar a coñecer as cooperativas e sociedades laborais como formas xurídicas idóneas para a posta en marcha e desenvolvemento de proxectos empresariais.

 

 
 

EL VIVERO DE EMPRESAS DE LA CÁMARA DE SANTIAGO ELEGIDO POR FUNCAS COMO MEJOR INCUBADORA DE ESPAÑA

El vivero de empresas de la Cámara de Comercio de Santiago es la mejor incubadora de ESPAÑA, según el ranking 2015 que acaba de publicar Funcas. El indicador analiza y desglosa en cinco apartados la actividad de los viveros: difusión del espíritu emprendedor, pre-incubación, incubación básica, incubación avanzada y graduación. Esta clasificación está enmarcada en el informe titulado “Los servicios que prestan los viveros de empresas en España. Ranking 2015”, trabajo firmado por cuatro investigadores que se extiende a lo largo de 62 páginas.

Tras otorgarle el primer puesto al vivero de la Cámara de Comercio de Santiago, el Ranking destaca que el vivero cameral compostelano está orientado fundamentalmente al sector servicios, pero puede servir también como oficina de gestión de proyectos relacionados con otros sectores. En la actualidad –añade, se están incubando 32 proyectos empresariales y tiene una tasa de ocupación del 100%. Desde su creación en 2006, han pasado un total de 125 empresas, de las cuales, 89 han continuado su actividad empresarial con éxito. “Estas cifras demuestran el buen funcionamiento del vivero y lo señalan como una buena opción a la hora de emprender”, según destaca.

Según el propio Informe de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), el vivero de empresas ganador,  ubicado en el polígono de Costa Vella, se creó en 2006 para impulsar la creación, crecimiento y consolidación de empresarios individuales y empresas. Además, la incubadora de la Cámara compostelana forma parte activa de la Red Incyde, la mayor red de viveros empresariales de Europa que actualmente cuenta con 96 viveros de empresas en funcionamiento, lo que permite a sus viveristas tener acceso a una red internacional de contactos y eventos.

 


 

Sede de la Cámara
San Pedro Mezonzo 44 bajo
15701 Santiago de Compostela
Tfno.: 981596800
Fax.: 981590322
e-mail:  informacion@camaracompostela.com
Vivero de Empresas
Polígono de Costavella
República Checa, 40
15707 Santiago de Compostela
Tfno.: 981551700
Fax.: 981897555
e-mail:  vivero@camaracompostela.com
© Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santiago de Compostela