Información do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia - ISSGA

10/03/2020


Recomendacións da Consellería

Infografía

Carteis

Ligazón da web da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia:
https://www.sergas.es/Saude-publica/Novo-coronavirus-2019-nCoV?idioma=es

Proyecto financiado por la Diputación de A Coruña