Subvenciones y ayudas

IGAPE

BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DAS AXUDAS PARA NOVOS EMPRENDEDORES (GALICIA EMPRENDE)

AXUDAS PARA A INSTALACIÓN, REFORMA E ADAPTACIÓN DAS TERRAZAS DOS ESTABLECEMENTOS DE HOSTALARÍA E RESTAURACIÓN E A ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ENVASADO E EMPAQUETADO PARA O SERVIZO DE CONSUMO NO DOMICILIO

 

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DAS AXUDAS DESTINADAS A PERSOAS TRABALLADORAS DO SECTOR DO ESPECTÁCULO

BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DO PROGRAMA I HOSTALARÍA, APOIO AO SECTOR DA HOSTALARÍA

BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DO PROGRAMA II  OUTRAS ACTIVIDADES PECHADAS

BASES REGULADORAS DO II PLAN DE RESCATE DAS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS AFECTADAS POLA CRISE DA COVID-19. PROGRAMA I DAS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS.

BASES REGULADORAS DO II PLAN DE RESCATE DAS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS AFECTADAS POLA CRISE DA COVID-19. PROGRAMA II DE MICROEMPRESAS.

BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE RESCATE DAS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS AFECTADAS POLA CRISE DA COVID-19

SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO EMPRENDEMENTO EN ECONOMÍA SOCIAL PROGRAMA APROL-ECONOMÍA SOCIAL. PROGRAMA I. FOMENTO DO EMPREGO EN COOPERATIVAS E SOCIEDADES LABORAIS

SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO EMPRENDEMENTO EN ECONOMÍA SOCIAL PROGRAMA APROL-ECONOMÍA SOCIAL. PROGRAMA II. FOMENTO DO ACCESO Á CONDICIÓN DE PERSOA SOCIA

 

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO

BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA PROMOVER O AUTOEMPREGO E A ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E DE SUBVENCIÓNS COVID-19 PARA O MANTEMENTO DO AUTOEMPREGO EN GALICIA DAS PERSOAS EMIGRANTES GALEGAS RETORNADAS

BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA AXUDAS DESTINADAS A EMPRESAS XORNALÍSTICAS E DE RADIODIFUSIÓN


VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN 

PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN E INCENTIVACIÓN DO CONSUMO NOS COMERCIOS RETALLISTAS DE GALICIA A TRAVÉS DOS BONOS ACTIVA COMERCIO

 

AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS

BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS Á CREACIÓN ESCÉNICA

BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DE CREACIÓN AUDIOVISUAL PARA O DESENVOLVEMENTO E A PROMOCIÓN DO TALENTO AUDIOVISUAL GALEGO

BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA A PRODUCIÓNS E COPRODUCIÓNS AUDIOVISUAIS DE CONTIDO CULTURAL GALEGO

 

AXENCIA TURISMO DE GALICIA

BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DAS SUBVENCIÓNS A ESTABLECEMENTOS E SERVIZOS TURÍSTICOS CO OBXECTO DA OBTENCIÓN E/OU MANTEMENTO DA MARCA Q DE CALIDADE TURÍSTICA

BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS ÁS AXENCIAS DE VIAXE PARA MANTEMENTO DO ESTABLECEMENTO

BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS ÁS AXENCIAS DE VIAXE

SUBVENCIÓNS PARA ACTUACIÓNS DE MELLORA DAS INFRAESTRUCTURAS DOS ESTABLECEMENTOS TURÍSTICOS DE ALOXAMENTO E RESTAURACIÓN DE GALICIA

 

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

PROGRAMA BONO ENERXÍA PEME

 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DAS AXUDAS DO PLAN DE EMPREGO LOCAL (PEL)2021

LIÑA DE AXUDAS PEL RURINNOVA XUVENTUDE EMPRENDEDORA

LIÑA DE AXUDAS PEL RELEVO CREACIÓN DE EMPREGO PARA A XUVENTUDE

 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AXUDAS A TRANSPORTISTAS AUTÓNOMOS POR ESTRADA QUE ABANDONEN ACTIVIDADE NO 2021

 

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN SANTIAGO DE COMPOSTELA

PROGRAMA TICCÁMARAS 2021

PROGRAMA CIBERSEGURIDAD 2021

 

Proyecto financiado por la Diputación de A Coruña