CONVOCATORIAS MISIÓNS COMERCIAIS

 

MVISITA A CONVENCIÓN SWISS BIOTECH DAY – BASILEA (SUIZA)

SECTOR: BIOTECNOLÓXICO E AFÍNS

DATAS: Entre 21 – 25 abril 2024

CONVOCATORIA

    

VISITA A CONVENCIÓN VITAFOODS EUROPE GINEBRA (SUIZA)

SECTOR: BIOTECNOLÓXICO, AGROALIMENTARIO E AFÍNS

DATAS: Entre 13 ao 17 maio 2024

CONVOCATORIA

 

MISIÓN COMERCIAL A PERÚ, CHILE E URUGUAY.

SECTOR: MULTISECTOR

DATAS: Entre 20 maio e 9 xuño 2024

CONVOCATORIA

  

MISIÓN COMERCIAL CAROLINA DO NORTE (ESTADOS UNIDOS)

SECTOR: BIOTECNOLÓXICO E AFÍNS

DATAS: 5 - 30 XUÑO 2024

CONVOCATORIA

 

MISIÓN COMERCIAL A EXIPTO
SECTOR: PLURISECTORIAL
DATAS: 28 OUTUBRO - 2 NOVEMBRO 2024

CONVOCATORIA

 

MISIÓN COMERCIAL A GRECIA
SECTOR: PLURISECTORIAL
DATAS: 4-8 NOVEMBRO 2024


CONVOCATORIA

 

 

 

Proxecto financiado pola Deputación da Coruña